1956. október 23. emlékezete Csömörön

Az 1956-os Forradalomra és szabadságharcra emlékezünk. Településünkön a nemzeti ünnepnek, az emlékezésnek is meg van a maga története.
 
Idén október 21-én a Gloria Victis emlékműnél kezdődött a községi megemlékezés. Az általános iskolások műsora után dr. Marinovich Endre, a Veritas Történetkutató Intézet főigazgató-helyettese mondott ünnepi beszédet. Az ünnepi szónok a forradalommal kapcsolatos személyes élményeit is felidézve beszélt az akkori napok széles néprétegeket átható lelkesedéséről. Az emlékműnél a helyi települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzatok, pártszervezetek, civil szervezetek, továbbá több országos ötvenhatos szervezet helyezte el koszorúit.
A megemlékezés végén Fábri István polgármester köszöntötte a jelenlévőket és egyúttal meghívta a település polgárait az október 23-iki Forradalom és művészet című kulturális programra, melynek keretében Huszárik Kata Mensáros László-díjas színművész és Haagen Imre színművész műsorát tekinthetik meg Trázsi Erzsébet zongoraművész kíséretében. Az est záró eseményeként mécses gyújtanak a temetőben a csömöri Knipfer Tibor, az 1956-os forradalom harcaiban elhunyt fiatal áldozat sírjánál.
Kétnapos megemlékezés Csömörön? Az alábbiakban összefoglaljuk ennek történetét…
A kilencvenes években az önkormányzati vezetés kezdettől különös figyelmet fordított arra, hogy a három nagy nemzeti ünnepen, március 15-én, augusztus 20-án és október 23-án méltó megemlékezés, ünnepi műsor legyen a településen. Ezek közül érthető okokból, a harminc öt év után szabadon ünnepelhető 1956-os forradalom és szabadságharc kapcsán többször alakult, formálódott át a helyi program - ebben a tekintetben három szakaszt különböztethetünk meg.
            Másfél évtizedig, 1990-2005 között a másik két nemzeti ünnephez hasonlóan a Petőfi Sándor Művelődési Ház és az előtte található Hősök tere volt a megemlékezések színhelye. 1994-től kezdődően az akkor létrehozott Csömör Díszpolgára címet és Csömör Községért Emlékérmet is a rendezvény keretében adta át az önkormányzat képviselő-testülete nevében Bátovszki György polgármester. A művelődési ház nagytermében lezajlott ünnepi műsort a főtéren koszorúzás követte annál az eredetileg az I. és a II. világháború áldozatainak emléket állító központi emlékműnél, amelyre az évek alatt több 1956-os emléktábla is került. 1994-ben, rendhagyó módon a csömöri temetőbe vonultak az emlékezők, ahol az egyetlen ismert, a forradalmi harcokban életét vesztő csömöri fiatal, Knipfer Tibor sírjánál is megemlékeztek az áldozatokról. Az önkormányzat erre az alkalomra új sírkövet is állított az áldozat földi örök nyughelyénél.
       A 2006-os év fontos változást hozott. Ekkor ugyanis helyi kezdeményezésre elkészült az eredetileg Temető köznek hívott, majd később Emlékmű közre átkeresztelt utcában a Gloria Victis Emlékmű. A részben közadakozásból, részben önkormányzati támogatásból megvalósult szobor csoport felállítását, megjelenését illetően kezdetben ugyan voltak viták, de igen hamar kultikus hellyé nőtte ki magát a helyi köztemető bejáratához közel található, a kommunizmus százmilliónyi áldozatára emlékeztető kőszobor együttes. Az emlékművet kezelő Alapítvány elnöke kezdettől Mátyás Sándor volt. Az Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, akkor még csak volt miniszterelnök fővédnöksége mellett zajló avató ünnepségre nagy médianyilvánosság mellett került sor (Orbán Viktor nem volt jelen, levélben köszöntötte az egybegyűlteket). Az esemény egyik fő szónoka Tőkés László erdélyi református püspök volt.
      Két napra rá, október 23-án a művelődési házban is megtartották a hagyományos ünnepi műsort, és az ötvenhatos események ötvenedik évfordulója alkalmából több, a forradalomban aktív és érdemeket szerző községbeli polgárnak (többen már nem laknak a településen vagy elhunytak) Csömör díszpolgára címet adományozott az önkormányzat. 2006-2014 között, közel egy évtizedig megmaradt a települési kettős ünneplés, ugyanis október 21-én a Gloria Victis Emlékműnél az alapítvány midig megszervezte a saját eseményét (és az év más dátumainál sok egyéb más megemlékezést is tartott a kommunizmus áldozataira emlékezve), az önkormányzat pedig október 23-án a települési, „központi” programot a művelődési házban és a főtéren. Az alapítvány a saját hagyományai mellett azért ragaszkodott ehhez a dátumhoz, mert a sok országos és határon túli ötvenhatos szervezet képviselője a központi állami, fővárosi rendezvények miatt október 23-án nem tudna részt venni a csömöri rendezvényen.
         Az alapítvány és az önkormányzat 2010 után közösen kereste a megoldást, ugyanis egyik fél sem tartotta túl szerencsésnek az egymást két nappal követő, külön megemlékezéseket a településen. Fontos változás történt 2012-ben, ugyanis innentől kezdve nem október 23-án, hanem az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc tiszteletére szervezett március 15-iki ünnepségeken adják át a legnagyobb települési kitüntetéseket, a díszpolgári címet és a községért emlékérmeket. 2015-ben és 2016-ban, az ötvenhatos események hatvanadik, az emlékmű felavatásának pedig tízedik évfordulóján csak október 21-én volt megemlékezés Csömörön, az alapítvány, az önkormányzat és a művelődési ház közös szervezésében. Az önkormányzat ugyanis úgy döntött, hogy - elismerve az alapítvány és az emlékmű országosan is kiemelkedő szerepét az ötvenhatos emlékezetben – nem szervez külön ünnepséget október 23-án, hanem a művelődési házzal együtt „bekapcsolódik” az október 21-iki, a Gloria Victis Emlékműnél tartandó hagyományos program szervezésébe.
         2017-ben viszont arra az álláspontra helyezkedett az önkormányzati vezetés, hogy – megtartva az október 21-iki közös megemlékezést az alapítvánnyal - október 23-án nem maradhat a falu ünnepi program nélkül, ezért Forradalom és művészet címmel irodalmi műsort szervez a művelődési házban. Ennek végén közös gyertyát gyújtottak a főtéren az ötvenhatos emléktábláknál, de koszorúzás itt már nem volt, mert arra október 21-én kerül sor az emlékműnél. Idén hasonlóaz ez az új „forgatókönyv” valósul meg, azzal a módosítással, hogy a főtéren zajló emlékmű felújítások miatt most a gyertyagyújtásra a Knipfer Tibor csömöri áldozat sírjánál kerül sor.
 

Hozzászólások

Szép megemlékezés volt az idei, méltányos és megható volt a megvalósult "forgatókönyv", előremutató példája annak, hogy lehet közösen ünnepelni! Szebb már csak az lenne, ha legalább az ünnep előtti napon emlékeznénk...

Hozzászólok