„Együtt írtuk, együtt valósítsuk meg!” - A Csömöri Civil Egyesület választási programja a 2024. évi önkormányzati választásokon

Közzé tette programját a Csömöri Civil Egyesület a 2024. évi őszi önkormányzati választásokra. A részletes anyagot számos egyeztetés előzte meg: településrészi fórumokon az ott élő polgárokkal, továbbá szervezetekkel, intézményekkel, településfejlesztési szakemberekkel véglegesítették a legfontosabb pontokat.
A Csömöri Civil Modell továbbra is meghatározó alapvetése a választáson induló egyesületi jelöltek helyi politizálásának.
Fábri István polgármester a 2024. május 28-án megtartott nyilvános egyesületi választási fórumon a település működtetését és fejlődését alapjaiban meghatározó nagyobb fejlesztésekről tartott prezentációs anyaga (az előadás vázlata) itt tekinthető meg.
A képviselőjelöltek egyéni választókerületi programjai a következő menüpontban található bemutatkozó anyagokban olvashatóak:
https://csomorihirek.hu/egyesuleti-jeloltek

A részletes program az alábbiakban olvasható:
 

Csömör nagyközség civil önkormányzatának
Közösségi tér- és közterület-fejlesztési programja
2023-2027.*

*A 2022-ben átdolgozott tervnek a 2023-ban megtartott településfejlesztési és településrészi fórumok során megfogalmazott, továbbá az intézményi, szervezeti és lakossági javaslatokkal kiegészített, 2024 februárjában aktualizált változata.
A szövegben normál betűvel a korábbi tervidőszakokban már megvalósult, kövér betűvel a megvalósítás előtt álló fejlesztések olvashatóak.

I. Közösségi terek fejlesztése

  1. Intézmények
  2. Parkok, játszóterek
  3. Rekreációs-szabadidős terek

II. Közterületek fejlesztése
1. Főutak, településközponti utak felújítása
2. Útépítések – fejlesztendő településrészek
3. Központi és forgalmas útszakaszok közlekedésbiztonsági fejlesztése
4. Járda- és kerékpárút építési program
célú beruházások
5. Nem önkormányzati intézmény-fejlesztések és egyéb jelentős, közösségi célú beruházások
6. Közterületi fejlesztésekhez kapcsolódó közműfejlesztések
 

 

 

I.1. Intézmények
Fejlesztés Forrás Költségterv (Ft, bruttó)**
Művelődési ház
Jelentősebb felújítás és fejlesztések, III-V. ütem:
– nagyszínpad bővítése és korszerűsítése, ablakok, bejárati ajtó cseréje, nagyterem színpadpadló felújítás
- területbővítés ingatlanvásárlással (II. rész)
- tervpályázat az intézmény bővítésére és felújítására, engedélyes tervek elkészítése, ingatlanvásárlás a bővítéshez
– új, bővített belső udvar és közösségi helyiségek kialakítása
– falumúzeum létrehozása
- Művelődési Ház teljes felújítása és bővítése
>Kapcsolódó fejlesztés: Hősök tere közlekedésbiztonsági átépítése
Nagyobb részt pályázati forrás (90%), kisebb részt önk. önerő (10%)
 
- ingatlanbővítés: 6 millió Ft
- falumúzeum: 50 millió Ft
- új, bővített belső udvar és közösségi helyiségek kialakítása: 170 millió Ft

Összesen: 239 millió Ft
(ebből önk.: 50 millió Ft)
- Művelődési Ház teljes felújítása és bővítése: 950 millió Ft
Sportcsarnok
Jelentősebb felújítások és fejlesztések: IV–V. ütem
– öltözőhelyiségek felújítása
- épületenergetikai felújítás (tetőszigetelés, napelemek)
- parkoló bővítése és főbejárat átépítése
- Rekreációs és rehabilitációs helyiségek
Önk. önerő: 50%
Állami és európai uniós pályázati támogatás: 50%
- rekreációs és rehabilitációs helyiségek: 100 millió Ft (ebből önk.: 50 millió Ft)
Szabadtéri sportközpont
Jelentősebb fejlesztések – III–IV. ütem
- teljes terület bekerítése
- futball edzőpálya építése
- szaletli konténer telepítése, közművesítés

- ingatlanszerzés további fejlesztésekhez
- műanyag pálya átalakítása műfüves borításúvá
- nagy műfüves futball edzőpálya építése
- öltöző konténerek telepítése

Kapcsolódó fejlesztések: tanuszoda és strand építése; új, állami iskola építése
Önk. önerő: 40%
Állami pályázat és vállalkozói támogatás: 60%
- ingatlanszerzés további fejlesztésekhez: 70 millió Ft
- műanyag pálya átalakítása műfüves borításúvá: 30 millió Ft
- nagy műfüves futball edzőpálya építése: 200 millió Ft
-
öltöző konténerek telepítése: 35 millió Ft
Összesen: 335 millió Ft

(ebből önk.: 150 millió Ft)
Szociális Alapszolgáltatási Központ:
- épületenergetikai felújítás (homlokzat és nyílászárók)
- szociális-közösségi helyiségek bővítése konténerek telepítésével
- tetőfelújítás
- idősotthon- és idősgondozási koncepció,
Kapcsolódó fejlesztések: Idősotthonlétrehozására önkormányzati ingatlan biztosítása
Önk. önerő: 100%
 
- tetőfelújítás: 20 millió Ft
- Idősgondozási koncepció: 5 millió Ft
Összesen: 25 millió Ft.
Könyvtár
- térfigyelő kamerák telepítése
- faépület rész felújítása
- pince felújítása
Önk. önerő (100%) - épületfelújítás: 3 millió Ft
- pince felújítás: 4 millió Ft
Összesen: 7 millió Ft
Hagyományőrző közösségi intézmények
- Szlovák Ház felújítása, bővítése és épületenergetikai fejlesztése
- Sváb ház vásárlása
>Kapcsolódó fejlesztés: Kispálya kereszteződés közlekedésbiztonsági átépítése; Kispálya felújítása
Részben önk. önerő (50%)
Részben állami pályázat (50%)
- sváb ház vásárlása: 60 millió Ft
 
Laky-kúria
- Védett műemléki épület felújítása és újjáépítése- bölcsődei funkció kialakításával
- Udvar parkosítása
- Pincehelyiség átalakítása rendezvényteremmé

- Kapcsolódó fejlesztés:
Bölcsőde kialakítása; szükséglakás felújítása
Önkormányzati önerő (100%) Parkosítás: 8 millió Ft
Rendezvényterem kialakítása: 38 millió Ft
Összesen: 46 millió Ft.
Óvoda
Laky u.:
- parkoló bővítése
- ovi focipálya felújítása
Kacsóh P. u. (evangélikus):
- teljes elektromos felújítás
- épületenergetikai felújítás
- ovi focipálya kialakítása
> Kapcsolódó fejlesztés: Laky u. közlekedésbiztonsági átépítése
Nagyrészt európai uniós pályázati támogatás (70%), Részben önk. önerő (30%)
 
- ovi foci pályák: 5 millió Ft

- elektromos felúj: 8 millió Ft
- energ. felúj.: 26 millió Ft
Összesen: 38 millió Ft
(ebből önk.:12 millió Ft)

Iskola
- épületenergetikai felújítás (nyílászáró cserék, homlokzat és tetőszigetelés, napelemek)
- ebédlő bővítése és felújítása
- iskola udvar és pálya felújítása, fejlesztése
(További fejlesztések: intézmény fenntartó- és működtető váltástól függően-iskolaállamosítás)
> Kapcsolódó fejlesztések:
- közlekedésbiztonsági átépítések a Major úton
- sportcsarnok felújítás;
- szabadtéri sportközpont bővítése
- tanuszoda építése
Önk. önerő (50%)
Európai uniós pályázati támogatás (50%)
128 millió Ft
(ebből önk.: 1,5 millió Ft)
Zeneiskola-kisiskola:
- épületenergetikai felújítás (homlokzat és nyílászárók)
(További fejlesztések: intézmény fenntartó- és működtető váltástól függően-iskolaállamosítás)
> Kapcsolódó fejlesztés:
 közlekedésbiztonsági átépítések a Szabadság úton
Európai uniós pályázati támogatás (100%) 18 millió Ft
 
Bölcsőde építése
- bölcsőde építése Laky-kúria teljes felújításával és részbeni átépítésével-bővítésével (telekingatlan bővítése parkolók számára)
> Kapcsolódó fejlesztés:
 Laky-kúria parkosítás és rendezvényterem kialakítása
Európai uniós pályázati támogatás (90%)
Önkormányzati önerő (10%)
 
950 millió Ft
(ebből önk.: 95 millió Ft)
Egészségház építése
- Egészségház építése
- Állomás utca teljes felújítása
- Állomás utcai és Szabadság úti parkolók építése
- HÉV-sarok és állomás park létrehozása
- Napelemek telepítése
> Kapcsolódó fejlesztések:
felszabaduló régi egészségügyi ingatlanok szolgálati lakássá, illetve vendégházzá történné átalakítása
Önk. önerő (75%)
Megyei pályázati támogatás (25%)
510 millió Ft
 
Csömöri Vendégház kialakítása
- Ady E. utcai régi orvosi rendelők és önkormányzati lakások átalakítása Csömör vendégházzá (összesen 30 fős szállás)
Önk. önerő (100%) 65 millió Ft
 
Rákóczi utcai szolgálati lakások kialakítása
- Rákóczi utcai régi orvosi rendelő átalakítása szolgálati lakásokká (3 lakás)
Önk. önerő (100%) 22 millió Ft
Új közösségi ház – Vörösmarty u. 2.
Gasztro-kulturális közösségi hely kialakítása
- ingatlan megvásárlása
- ingatlan belső átépítése és felújítása
Önk. önerő (100%) - ingatlanvásárlás: 34 millió Ft
- felújítás-átépítés: 68 millió Ft
Összesen: 102 millió Ft
Csömöri Községgondnokság új telephelyének kialakítása
– ingatlanvásárlás (alternatíva: ingatlanbérlés)
- iroda és tároló helyiségek építése
Kapcsolódó fejlesztések:
Temetőfejlesztési program: új temetőrész átadása a katolikus egyháznak, új ravatalozó építése
Önk. önerő (100%) - ingatlanvásárlás: 100 millió Ft
- iroda és tároló helyiség: 85 millió Ft
Összesen: 185 millió Ft
Csömöri Tűzoltó Telephely kialakítása
- HÉV-állomás utcai ingatlan átalakítása a csömöri önkéntes tűzoltók számára:  autó tároló helyiségek és tartózkodók, szociális helyiségek építése
Önk. önerő (50%)
Vállakozói támogatás és önkéntes felajánlások (50%)
 
- autótároló és tartózkodó helyiség: 40 millió Ft
Összesen: 40 millió Ft
I.2. Parkok, játszóterek
Laky-park és játszótér
- nyilvános WC építése
- kerítésépítés, közvilágítás
- felnőtt játszótér-kondipark építése
- gyermek KRESZ-pálya építése
- parkolóhelyek bővítése
- játszóeszközök fejlesztése
- közösségi sütőhely kialakítása
- állandó színpad építése
Önk. önerő (100%)
 
- WC építése: 2 millió Ft
- kerítés, közvilágítás: 2 millió Ft
- felnőtt játszótér: 5 millió Ft
- gyermek KRESZ-pálya: 3 millió Ft
Összesen: 11 millió Ft
(ebből önk.: 6 millió Ft)
Majorszegi játszótér
- Gyermek-KRESZ pálya építése
- felnőtt játszótér-kondipark építése
> ingatlanszerzés játszófelület bővítéséhez
Önk. önerő (100%) - KRESZ-pálya építése: 5 millió Ft
- felnőtt rész építése:
16 millió Ft
Összesen: 21 millió Ft
Béke téri park kialakítása
- park, játszótér építése
- gyermek KRESZ-pálya építése
> ingatlan tulajdonos céggel együttműködésben, hosszú távú bérlés
Önk. önerő (100%) – park, játszótér: 20 millió Ft
- gyermek KRESZ-pálya:
5 millió Ft
Összesen: 25 millió Ft
Corvina tér
- felnőtt játszótér-kondipark építése
- Gyermek-KRESZ pálya építése
Önk. önerő (50%
Sportszövetségi támogatás (50%)
5 millió Ft
(ebből önk.: 0 Ft)
Móricz Zs. u. alatti játszótér építése
> szabályozási terv kialakítása–lakossági együttműködés
Önk. önerő (100%) - játszótér építése: 20 millió Ft
- ingatlanszerzés: 7 millió Ft
Összesen: 27 millió Ft
Középhegyen játszótér építése
 
Önk. önerő (100%) - játszótér építése: 20 millió Ft
- ingatlanvásárlás: 15 millió Ft
Összesen: 35 millió Ft
I.3. Rekreációs-szabadidős terek
Kispálya
I. ütem: teljes pályafelújítás: burkolat csere (műanyag-rekorán), védőhálók-palánkok telepítése és kapuk cseréje
II. ütem:
- padka aszfaltfelújítása
- világítás korszerűsítése
- felnőtt játszó eszközök telepítése
> Kapcsolódó fejlesztés:
Gorkij fasor-Hunyadi u. kereszteződés közlekedésbiztonsági átépítése
Önk. önerő (50%)
Sportszövetségi támogatás (50%)
 
- burkolat csere: 17 millió Ft
- világítás korszerűsítése: 3 millió Ft
- kondi park: 5 millió Ft
Összesen: 25 millió Ft
II.:
- padka felújítása: 6 millió Ft
- világítás: 5 millió Ft.
- felnőtt játszó eszközök telepítése: 4 millió Ft
Összesen: 15 millió Ft
Tanuszoda és strand építése
- területnövelés ingatlanvásárlással
- terület rekultivációja
- tanuszoda, strand építése
> Kapcsolódó fejlesztések:
Szabadtéri sportközpontban parkoló építések, edzőpálya építése és a teljes terület bekerítése
Önk. önerő (20%)
Állami pályázati támogatás (80%)
- tanuszoda, strand: 1 milliárd 200 millió Ft
- terület rekultiváció- és bővítés ingatlanvásárlással: 70 millió Ft.
Összesen: 1 milliárd 270 millió Ft
(ebből önk.: 270 millió Ft)
Csömöri Horgásztó fejlesztése
- játszótér felújítása
- felnőtt játszótér-kondipark építése
- közvilágítás kiépítése
- közösségi ház kialakítása
(Csömöri Horgász Egyesülettel egyeztetendő koncepció)
> Kapcsolód fejlesztések:
- Pataksétány bővítése, Csömöri körtúra program
Önk. önerő (100%)
 
30 millió Ft
Pataksétány bővítése –
Ulicska gyalogút felújítása III-V. ütem
- Ulicska felújítása (III. ütem): Árpád u.–Bitskey Gy. u. közötti szakasz
- Ulicska akadálymentesítése (IV. ütem)
- Pataksétány bővítése (V. ütem-folyamatban): Jókai u.–Csömöri Horgásztó közötti szakasz, patakhidak építése, területvásárlás
Önk. önerő (100%)
Civil szervezeti munka hozzájárulás
- Ulicska felújítása-akadálymentes.  30 millió Ft
- Pataksétány bővítése: 50 millió Ft
Összesen: 80 millió Ft
 
Csömöri-patak meder felújítása
- Jókai utcai híd melletti patak szakasz rendbehozatala és patakfalak megerősítése
Önk. önerő (15%)
Minisztériumi visz major alap támogatása (85%)
- Ulicska felújítása-akadálymentes.  30 millió Ft
- Pataksétány bővítése: 20 millió Ft
Összesen: 50 millió Ft
 
Csömöri-patak rehabilitációs programja
-Tervkoncepció elkészítése
- I. ütem: rönkgát építése ás ökologikus élőhely létrehozása
- II. ütem: patakmeder megemelése a Horgásztó mellett
- III. ütem: kidolgozás alatt
Önk. önerő (50%)
Pályázati támogatás (50%)
 
- Tervkoncepció: 10 millió Ft
- I. ütem: 7 millió Ft
- II. ütem: 30 millió Ft
Összesen: 47 millió Ft
 
Bulgárkert fejlesztése
- játszótér felújítása és fejlesztése
- térségi kerékpárközpont kialakítása
Önk. önerő (játszótér, 100%)
Sportszövetségi támogatás (kerékpárközpont, 75%)
- játszótér: 22 millió Ft
- kerékpárközpont: 200 millió Ft
Ökopark létrehozása – Régi strand tér fejlesztése – I-II. ütem
- épület felújítása-közösségi helyiség-oktatóhely kialakítása
- területrendezés
- parkosítás, zöldterület fejlesztése
- szabadtéri közösségi kemence építése
II. ütem: vizes tanösvény kialakítása
> Kapcsolódó fejlesztés:
erdei iskola-ifjúsági szállás létrehozása – II. ütem
Önk. önerő (100%) - épület felújítása: 3 millió Ft
- területrendezés: 3 millió Ft
- parkosítás, zöldterület fejlesztése: 10 millió Ft
- tanösvény kialakítása: 18 millió Ft
Összesen: 34 millió Ft
 
Pihenő és turisztikai erdők fejlesztése
– Patakforrás völgy megvásárlása
Kálvária folyamatos felújítása (újabb ingatlanvásárlások)
– Szedervölgyi-erdő folyamatos felújítása
– Lukácsi erdő és környéke-Majorszegi (ingatlanvásárlás)
- Új erdő kialakítása (Réti dűlő)
> Kapcsolódó fejlesztések:
- Csömöri körtúra program, Kilátó építése
- Építési tilalom elrendelése, helyi építési szabályozási rendelet módosítása
Önk. önerő (90%)
Állami pályázati támogatás (5%)
- ingatlanvásárlások: 45 millió Ft
- erdőgazdálkodás: 20 millió Ft
Összese: 65 millió Ft
(ebből önk.: 60 millió Ft)
 
Csömöri körtúra II-IV. ütem
- kitekintő pont építése (II. ütem)
- kerékpáros túraútvonal véglegesítése (II. ütem)
- további gyalogos és kerékpáros útvonal fejlesztések (III. ütem)
- kilátó építése (IV. ütem)
> Kapcsolódó fejlesztések:
- kerékpár utak építése és kerékpáros útvonalak kijelölése
- ökopark létrehozása
- pataksétány bővítése
- Vendégház kialakítása
Önk. önerő (100%)
Kilátó építése: európai uniós támogatás (100%)
 
- kitekintő pont építése: 1 millió Ft
- kerékpáros túraútvonal: 2 millió Ft
- kilátó építése: 80 millió Ft
- további fejlesztések: 2 millió Ft
Összese: 85 millió Ft
 
II.1. Főutak, településközponti utak felújítása
Laky utca
- úttest és szegély teljes felújítása
- közlekedésbiztonsági fejlesztések
Önk. önerő (15%)
Állami pályázati támogatás (85%)
37 millió Ft
(ebből önk.: 6 millió Ft)
Széchenyi út
Rozmaring u.-Laky-sarok közötti szakaszának teljes felújítása (befejezés: 2019. október)
- úttest újraaszfaltozása, szegélyépítés
- vízelvezető árok felújítása
- teljes ivóvízvezeték-rendszer felújítása
Önk. önerő (15%)
Állami pályázati támogatás (85%)
+ Közműszolgáltatói felújítási forrás
40 millió Ft
Széchenyi út
Rákóczi u.-Csalogány u. közötti földutas szakasz aszfaltozása, parkosítása és közlekedésbiztonsági fejlesztése
- úttest aszfaltozása
- vízmegtartó megoldások, parkosítás
> Kapcsolódó fejlesztések:
- Széchenyi út-Csalogány u. kereszteződés közlekedésbiztonsági fejlesztése
- Mini körforgalom fejlesztése
Önk. önerő (100%) 45 millió Ft
Erzsébet utca
Szabadság út–Kistarcsai út közötti szakasz teljes felújítása:
- aszfaltozás, szegélyépítés
- vízelvezető árkok felújítása
- teljes vízvezeték-rendszer felújítása
Önk. önerő (100%)
+ Közműszolgáltatói felújítási forrás
32 millió Ft
Kossuth utca
- Tinódi u.–Strand tér közötti szakasz aszfaltozása, vízelvezető árok felújítása
- Szabadság út–Tinódi utca közötti szakasz teljes felújítása
- aszfaltozás, szegélyépítés
- vízelvezető árkok felújítása
- teljes vízvezeték-rendszer felújítása
Önk. önerő (100%)
+ Közműszolgáltatói felújítási forrás
- Tinódi u.- Strand tér közötti szakasz: 2 millió Ft
- Szabadság út- Tinódi u. közötti szakasz: 30 millió Ft
Összesen: 32 millió Ft
Jókai út-Rákóczi út
– patakhíd statikai felújítása
Önk. önerő (15%)
Állami pályázati támogatás (85%)
30 millió Ft
(ebből önk.:  5 millió Ft)
Szabadság út
- parkolók építése (Csömöri Egészségháznál, római katolikus templomnál, evangélikus gyülekezeti háznál, zeneiskolánál)
– patakhíd korhű felújítása
> Kapcsolódó fejlesztések:
- Szabadság út közlekedésbiztonsági fejlesztése
- Csömöri Egészségház építése
Önk. önerő (100%) - hídfelújítás: 4 millió Ft
- parkoló építések: 30 millió Ft
Összesen: 34 millió Ft
Állomás utca
- úttest teljes felújítása, parkolók építése, szennyvíz-elvezető hálózat kiépítése
> Kapcsolódó fejlesztés: Csömöri Egészségház építése
Önk. önerő (100%) - útfelújítás: 25 millió Ft
- parkolók építése: 25 millió Ft
- szennyvíz-elvezető hálózat: 5 millió Ft
Összesen: 55 millió Ft
Főutak parkosítása
(folyamatos)
- fasorok ültetése: Széchenyi út, Laky bekötő út, Jókai út- Rákóczi út, Petőfi utca, M0-s szervizút)
- virágok ültetése, virágládák elhelyezése, padok és szeméttárolók kihelyezése (folyamatos)
Önk. önerő (100%) 15 millió Ft
25 millió Ft
 
II.2. Útépítések – fejlesztendő településrészek
Kakas-telep
- Tinódi köz
- Csendes utca (a magánút átvétele folyamatban)
Önk. önerő (30%)
Lakossági önerő (70%)
- Tinódi köz: 2 millió Ft
- Csendes u.: 14 millió Ft
Összesen: 16 millió Ft
(ebből önk.: 13 millió Ft)
Kálvária alatti
- Mária utca aszfaltozása
- Kálvária utca: aszfaltozása, szennyvíz-csatorna hálózat kiépítése
Önk. önerő (100%-útépítés)
Európai uniós pályázati támogatás (100%-szennyvíz-elvezetés
)
- szennyvíz-csatorna hálózat: 10 millió Ft
- aszfaltozás: 7 millió Ft
(ebből önk.: 7 millió Ft)
Hőstelep-Újtelep
- Erkel F. utca aszfaltozása – II. ütem
- Kölcsey F. utca aszfaltozása, szegélyépítése és vízelvezető árkok építése
- Bajcsy-Zs. E.. utca aszfaltozása, szegélyépítése és vízelvezető árkok építése
- Corvina utca aszfaltozása, szegélyépítése I. ütem (Nagy Sándor u.-Gárdonyi u közötti szakasz)
- Béke tér utcájának aszfaltozása, szegélyépítése
- Mandulás utca: aszfaltozás, szegélyépítés
- Vasút sor (Mandulás utca–Hunyadi utca közötti szakasz): aszfaltozás, szegélyépítés
-  Corvina utca aszfaltozása, II. ütem (Ady E. u.-Nagy Sándor u. közötti szakasz)
- Nap u. aszfaltozása, szegély építés
- Akácos utca mart aszfaltos felújítása
- Emlékmű köz: aszfaltozás, szegélyépítés, parkolók építése (parkolók: egyházi beruházás)
- Corvina tér-lakott rész aszfaltozása
- Híd utca aszfaltozása és szennyvíz-csatorna építése (DMRV Zrt.-vel közös beruházás)
- Vasút sor (Szabadság út-Mandulás u. közötti szakasz)
> Kapcsolódó fejlesztés: Református gyülekezeti ház, lelkész lakás és templom építése (egyházi beruházás)
Önk. önerő (100%) - Erkel F. u. II. ütem: 9 millió Ft
- Kölcsey F. u: 12 millió Ft
- Mandulás u.: 9 millió Ft
- Vasút sor: 3 millió Ft
- Emlékmű köz: 6 millió Ft
- Corvina u.: 22 millió Ft
- Bajcsy Zs u.: 20 millió Ft
Összesen: 81 millió Ft
- Akácos u.: 9,5 millió Ft
- Nap u.: 10,5 millió Ft

Összesen: 101 millió Ft
- Corvina tér lakott rész: 3 millió Ft
- Híd u.: 14 millió Ft (útépítés)
- Vasút sor II. ütem:
8 millió Ft
Körmendi-hegy
- Sármány utca: út- és szegélyépítés,
- Körmendi utca: út- és szegélyépítés
- Rigó utca aszfaltozása, szegély építés
- Fekete István utca aszfaltozása
- Héja és Holló utcák aszfaltozása
- Körmendi köz aszfaltozása
Önk. önerő (100%)
Lakossági önerő (Rigó u. és Fekete I. utca - 75%)
- Sármány u.: 24 millió Ft
- Körmendi u.: 15 millió Ft
- Rigó u.: 8 millió Ft
- Fekete I. u.: 7,5 millió Ft
Összesen: 54 millió Ft
(ebből önk.: 45 millió Ft)
Héja és Holló u.:
14 millió Ft
- Körmendi u.: 14 millió Ft
Majorszegi
- Liget utca (Csömöri út-Lukácsi erdő közötti szakasz) aszfaltozása
- Dezsőfia utca (Csömöri út-Lukácsi erdő közötti szakasz) aszfaltozása és szegélyezése
- Formás utca (Csömöri út-Lukácsi erdő közötti szakasz) aszfaltozása és szegélyépítése
- Ibolya utca: út- és szegélyépítés, vízelvezető árok építése
- Árpádföldi u. aszfaltozása és szegélyépítése (Csömöri út-Lukácsi erdő közötti szakasz)
- Árpádföldi u. aszfaltozása, szegélyépítés (Csömöri út- Asztag u. közötti szakasz)
- Boglárka utca aszfaltozása
- Asztag u. aszfaltozása, szegélyépítés*
(*XVI. ker. önkormányzati beruházás)
- Zsófia utca aszfaltozása
- Etelka utca aszfaltozása
- Ligeterdő utca aszfaltozása
- Vilma utca hiányzó szakasz aszfaltozása
- További kisebb mellékutcák aszfaltozása: ütemezés kidolgozás alatt
Önk. önerő (60%)
Lakossági önerő (Liget u., Dezsőfia u., Formás u.: 75%)
Árpádföldi u. 50%)
Megyei önkormányzati támogatás (Ibolya u.-85%)
- Liget u.: 11 millió Ft
- Dezsőfia u.: 16 millió Ft
- Formás u.: 19 millió Ft
- Ibolya u.: 25 millió Ft
- Boglárka u. 21 millió Ft
- Árpádföldi u.: 20 millió Ft
- Zsófia u.: 9 millió Ft
Összesen: 121 millió Ft
(ebből önk.: 76,5 millió Ft)
- Etelka u.: 14 millió Ft
- Ligeterdő u.: 7 millió Ft
- Vilma u.: 3 millió Ft
Középhegy
- Rét utca (Páva u.–Laky bekötőút közötti szakasz) aszfaltozása
- Középhegyi utca - I. ütem(Búzavirág u.–Tulipán u. közötti szakasz): felújítás és aszfaltozás
- Középhegyi utca II. ütem (Tulipán u.-Levendula u. közötti szakasz): mart aszfaltos útburkolat építése
- Vadkerti Zs. utca (Vadkery köz-Laky u. közötti szakasz) aszfaltozása
- Géza fejedelem utca: aszfaltozás és szegély építése
- Könyves K. utca: aszfaltozás és szegély építése
- Knipfer T. utca aszfaltozása, járdaépítése I. ütem
- Pacsirta utca aszfaltozása
- Cinke utca aszfaltozása
- Panoráma u. mart aszfaltozása
- Vízműsor utca (Vízmű-telep-Futórózsa u. közötti szakasz): mart aszfaltozása, szennyvíz-csatorna építése
- Vízműsor utca (Vízmű-telep-Panoráma u. közötti szakasz): aszfaltozása, szennyvíz-csatorna építése
- Szedervölgyi u. aszfaltozása I. ütem (Laky-sarok-Tücsökdomb u. közötti szakasz)
- Szedervölgyi u. aszfaltozása II. ütem (Tücsökdomb u.-Páskom u. közötti szakasz)

- Páskom u. aszfaltozása (100%-ban lakossági finanszírozás)
- Rét utca külterületi szakasz teljes aszfaltfelújítása
- Knipfer T. utca aszfaltozása II. ütem (kivitelezés: 2024. június), hiányzó szennyvíz-csatorna hálózat építése (várható kivitelezés: 2024. augusztus)
- Tücsökdomb utca aszfaltozása
(várható kivitelezés: 2024. június-július)g
- Hársfa utca aszfaltozása
- Vadvirág utca és köz aszfaltozása
- További kisebb mellékutcák aszfaltozása: ütemezés kidolgozás alatt
Önk. önerő (100%)
(szennyvíz-csatorna hálózat kiépítése: DMRV Zrt.-vel közös beruházás)

Tücsökdomb u.: 75% lakossági önerő
- Rét u.: 8 millió Ft
- Középhegyi u.: 30 millió Ft
- Vadkerti Zs. u.: 20 millió Ft
- Géza fejedelem u.: 8 millió Ft
- Könyves K. u.: 9 millió Ft
- Pacsirta u.: 12 millió Ft
- Cinke u.: 11 millió Ft
- Vízműsor u. mart aszfaltozás: 15 millió Ft
- Vízműsor u. aszfaltozása: 30 millió Ft
- Knipfer T. u.: 10 millió Ft
- Szedervölgyi u. (I. ütem): 8 millió Ft
- Panoráma u. mart aszfaltozása: 10 millió Ft
- Szedervölgyi u. (II. ütem):
12,5 millió Ft
- Rét u. külterületi szakasz: 45 millió Ft
- Knipfer T. u. II. ütem 16 millió Ft
- Tücsökdomb u.: 17 millió Ft
- Hársfa u.: 14 millió Ft
- Vadvirág u., köz:
18 millió Ft

Összesen (útépítések): 293,5 millió Ft
(ebből önkormányzati: 281,5 millió Ft)
 

II.3. Központi  és forgalmas útszakaszok közlekedésbiztonsági fejlesztése
Szabadság út II. – ütem
Szabadság út teljes szakaszán – II. ütem (folyamatos):
- parkolások és gépjármű közlekedés szabályozása forgalmas gyalogjárdáknál és útkereszteződésekben
- forgalomlassító fejlesztések
> Kapcsolódó fejlesztések:
- Szabadság úti parkoló építések
- Csömöri Egészségház építése
- Hősök tere közlekedésbiztonsági fejlesztése
- Béke tér közlekedésbiztonsági fejlesztése
Önk. önerő (100%) 45 millió Ft
Béke tér
- járdaépítések
- gyalogátkelőhelyek kialakítása és forgalomlassító középsziget építése
- parkolások és gépjármű közlekedés szabályozása
Önk. önerő (100%) 35 millió Ft
Hősök tere
- engedélyes tervek elkészítése
- forgalomlassító fejlesztések
- gyalogátkelőhelyek kialakítása
- parkolások és gépjármű közlekedés szabályozása
Önk. önerő (100%) 65 millió Ft
Rákóczi utca-Széchenyi út kereszteződése („Mini körforgalom”)
- engedélyes tervek elkészítése
körforgalom bővítése
- gyalogátkelőhelyek kialakítása
- forgalomlassító fejlesztések
Önk. önerő (100%) 36 millió Ft
HÉV-átjáró
- járdaépítések
- tervkoncepció elkészítése
- forgalmi rend megváltoztatása
- forgalomlassító fejlesztések
- új gyalogátkelőhelyek kialakítása
- parkolások és gépjármű közlekedés szabályozása
- buszmegálló áthelyezése
Önk. önerő (100%)
(MÁV-HÉV Zrt. és Magyar Közút Zrt. fejlesztési terveitől függően)
45 millió Ft
Laky bekötő út
- szalagkorlátok kihelyezése
- forgalomlassító fejlesztések (folyamatosan)
> Kapcsolódó fejlesztések:
- kerékpárút fejlesztések
- Csömöri gyalogos és kerékpáros körtúra program
- Lovas túraútvonal program
Önk. önerő (100%) - szalagkorlátok: 20 millió Ft
- forgalomlassítás: 3 millió Ft
Összesen: 13 millió Ft
Laky bekötő út-M0-s szervizút kereszteződése
- forgalomlassító fejlesztések - I. ütem
- körforgalom építése, napelemes közvilágítás fejlesztése – II. ütem
Önk. önerő (10 %)
Megyei önkormányzati támogatás (90%)
- forgalomlassító fejlesztések: 5 millió Ft
- körforgalom kiépítése közvilágítással:
195 millió Ft
 
M0-s csömöri lehajtó-21105. sz. út kereszteződése
- forgalmai rend változtatása a biztonságos kanyarodás érdekében
 
Önk. önerő (10 %)
Megyei önkormányzati támogatás (90%)
(Magyar Közút Zrt. terveitől függően)
- 15 millió Ft
 
Hunyadi u.-Gorkij fasor kereszteződése (Kispálya)
- forgalomlassító fejlesztés
Önk. önerő (100%) 5 millió Ft
Széchenyi út- Csalogány utca- Rét utca – Rozmaring utca kereszteződése
- parkolást és gépjármű közlekedést szabályozó fejlesztések
- forgalomlassító fejlesztések
- parkolók építése
Önk. önerő (100%) 28 millió Ft
II.4. Járda- és kerékpárút építési program
Petőfi u. járda
Szabadság út–Major út közötti szakasz: teljes járdafelújítás, evangélikus templom előtti rész parkosítása, parkolók építése
Önk. önerő (100%) 4 millió Ft
Kossuth L. u. járda
(II. ütem): Szabadság út–Strand tér közötti szakasz teljes felújítása
Önk. önerő (100%) 8 millió Ft
Major út-Jókai út-Rákóczi úti járda
- teljes járdafelújítás, akadálymentesítés (Major út-Kókai út)
- teljes járdafelújítás és akadálymentesítés (Rákóczi u.)
Önk. önerő (100%) 15 millió Ft
Rákóczi u.: 20 millió Ft.
 
Bajcsy-Zs. E. utcai járda
- teljes járdafelújítás és akadálymentesítés
Önk. önerő (100%) 1 millió Ft
Kistarcsai úti járda
- teljes járdafelújítás és akadálymentesítés
Önk. önerő (100%) 4 millió Ft
Szent László utcai járda
- teljes járdafelújítás és akadálymentesítés
Önk. önerő (100%) 2 millió Ft
Zrínyi u. járda
- teljes járdafelújítás és akadálymentesítés
Önk. önerő (100%) 3 millió Ft
Középhegy u. járda
- járda építése I. ütem (Laky u.-Középhegy u. 4. közötti szakasz)
- járda építése II. ütem (Középhegy u. 4.-Merededk u. közötti szakasz)
Önk. önerő (100%) I. ütem: 3 millió Ft
II. ütem: 8 millió Ft
 
Laky u. járda
- járda építése a Vadkerti Zs. u.-Óhegy u. közötti szakaszon
Önk. önerő (100%) 7 millió Ft
 
M0-s alumíniumhídhoz vezető kerékpárút
(József A. utca folytatása-hídra Bp. Árpádföld felől vezető út): aszfaltos kerékpárút építés
> Kapcsolódó fejlesztés:
Suba utcai kerékpárút építése (Budapest XVI. Kerület Önkormányzata)
Önk. önerő (100%) 6 millió Ft
Major úti járda- és kerékpárút
M0-s szervizút– Vilma u., Bp. XVI. ker. szakasz- II. ütem: aszfaltos kerékpárút, M0-s felüljáró kiszélesítése, földfeltöltés, szalagkorlát építése
> Kapcsolódó fejlesztés:
Timur utcai kerékpárút továbbépítése (Budapest XVI. Kerület Önkormányzata)
Önk. önerő (100%) 48 millió Ft
Szabadság úti járda- és kerékpárút
- I. ütem: Kacsóh P. u.-Magtár út közötti szakasz (M0-s felüljáró kiszélesítésével), parkosítással
- II. ütem: Nagysándor u.- Béke tér közötti szakasz (irányhelyes-koppenhágai típusú kerékpárút
> Kapcsolódó fejlesztés:
Magtár utcai kerékpársáv építése (Budapest XVI. Kerület Önkormányzata)
Önk. önerő (25%)
Európai uniós pályázati támogatás (75%)
200 millió Ft
(Ebből önk. önerő: 47 millió Ft)
 
Laky bekötő út melletti kerékpárút
- Laky-sarok–Csömöri-patak közötti szakaszon aszfaltozott kerékpárút építése - I. ütem
- Palotai u.-M0-s körforgalom (Csömöri út) közötti szakaszon aszfaltozott kerékpárút építése - II. ütem
> Kapcsolódó fejlesztések:
- Príma áruház építése
- Laky úti bekötő út melletti gazdasági és kerékpárút kialakítása
- Csömöri körtúra kerékpáros szakaszának kialakítása
Önk. önerő (100%) I. ütem: 15 millió Ft
II. ütem: 30 millió Ft
Kerékpáros infrastruktúra kiegészítő fejlesztése
irányjelző táblák elhelyezése, felfestések-piktogramok (folyamatosan)
Önk. önerő (100%) 8 millió Ft
II.5. Nem önkormányzati intézmény-fejlesztések és egyéb jelentős, közösségi célú beruházások
Temetőfejlesztési program
- új temetőrész kialakítása (Állomás utca-Emlékmű köz), terület teljes rekultivációja
- új ravatalozó építése
> Kapcsolódó fejlesztések:
- Állomás utca felújítása
- Állomás utcában parkolók építése
- Emlékmű köz felújítása
- Emlékmű közben parkolók építése
- Csömöri Községgondnokság kiköltöztetése-új telephely létrehozása
Beruházó:
Csömöri Római Katolikus Egyházközség, Csömöri Evangélikus Egyházközség,
Csömör Nagyközség Önkormányzata
(finanszírozás és építési terv kidolgozás alatt)
Forrás: állami támogatás (80 %), önkormányzati önrész (20%)
Önkormányzati költség:
- építési ingatlan biztosítása
- terület teljes rekultivációja
- beruházás fejlesztési és építési terve
- beruházás önrésze
Református gyülekezeti ház és Templom építése
> Kapcsolódó fejlesztés:
- Emlékmű köz aszfaltozása
- Emlékmű közben parkolók kialakítása
Beruházó: csömöri református gyülekezet (Forrás: kb. 5% gyülekezeti adomány és önkormányzati támogatás, 95% egyházi-állami támogatás), (Önkormányzati költség:
- építési ingatlan ajándékozása
- 9 millió Ft támogatás)
Alapítványi iskola
- iskola létrehozása és oktatás elindítása
Beruházó: alapítvány (Csömöri Édenliget Központ) (Önkormányzat HÉSZ-módosítás)
 
Posta fiók
- új postaépület kialakítása
Beruházó: Magyar Posta Zrt. Önkormányzati költség:
- épület biztosítása
Príma Áruház
- új áruház építése (Laky-sarok)
Beruházó: S.Bedi Kft. Önkormányzat: építési ingatlan eladása
Nex Stop Áruház
- új áruház épület kialakítása (Határ út)
Beruházó: Bricostoore Kft.
II.6. Közterületi fejlesztésekhez kapcsolódó közműfejlesztések
Közvilágítás hálózatfejlesztése
(Vízmű köz, Ligeterdő u., Középhegy több utcája) (kerékpárutak, parkok - folyamatosan)
Önk. önerő: 100% Összesen: 40 millió Ft.
Szennyvíz elvezetési rendszer fejlesztése
a „gördülő fejlesztési terv” alapján
I. ütem: Vízműsor, Szedervölgyi köz belterületi része, Kálvária u. és köz
II. ütem: Ó-hegy u., Knipfer T. u. hiányzó szakasz, Vízmű köz, Szüret köz, Híd u.
Önk. önerő: 100%
(GFT-önkorm. forrásból)
I. ütem:
Összesen 120 millió Ft
II. ütem: DMRV Zrt. tervezése alatt
Szennyvíztisztító telep fejlesztése és kapacitásbővítése Európai Uniós pályázati támogatás: 100% Összesen: 904 millió Ft
Ivóvíz telep fejlesztése és kapacitásbővítése, térségi fővezeték cseréje Európai Uniós pályázati támogatás (DMRV Zrt. beruházásában)  
Geotermikus energia hasznosítása a település közintézményei számára
- együttműködési megállapodás aláírása a geotermikus energia közösségi célú hasznosítására
- szeizmikus mérések, kutatás
- geotermikus fúrások és kitermelési technológia megépítése
- geotermikus energia közcélú hasznosítására fejlesztési terv kidolgozása
mérés, kutatás-fúrás: 100%
piaci forrásból (Procter & Gamble-Hyginett Kft.)
I. ütem: kb. 250 millió Ft (piaci alapú finanszírozás)
II. ütem (kutató) fúrások: 1 milliárd Ft (piaci alapú finanszírozás)
 

** A fejlesztések költsége tartalmazza a szükséges (vagy már megvalósult) ingatlanszerzés költségeit is.