Csömörön nem lesz polgármesterjelölti vita

Fábri István polgármesternek egy ellenfele lesz az önkormányzati választáson, de úgy tűnik, Mátyás Sándor nem merte kihívni őt nyilvános vitára.

Az alábbiakban röviden bemutatjuk a polgármesterjelölteket.

       Fábri István a 2006-ban alakult Csömöri Civil Egyesület polgármesterjelöltje. Filozófia szakos középiskolai tanári és szociológusi diplomája van, valamint elvégezte az ELTE Társadalomtudományi Kar doktori iskoláját. Munkája során oktatási és munkaerőpiaci kutatási programokat irányított minisztériumok megbízásából vezető kutatóként itthon és a Kárpát-medence magyarok lakta területein, illetve saját kutatócégében is dolgozott. Helyi közéleti tevékenysége több mint három évtizede töretlen. A rendszerváltás után, 1990-1998 között a csömöri önkormányzat egyedüli pártoktól független, legfiatalabb (22 éves volt akkor) képviselőjeként dolgozott, és igen aktív szereplője azóta is a helyi közéletnek: újságokat alapított és szerkesztett, valamint alapítványt irányított a helyi fiatalok támogatására (pl. Csömöri Hírmondó, Kulturális Közalapítvány). 2006-ban csapatával megalapította a Csömöri Civil Egyesületet. Egyik fő szervezője volt két nagy, országos köz- és médiafigyelmet is kapott demonstrációnak: a csömöri erdők tarvágása elleni sikeres civil fellépésnek is köszönhetően megmaradt a Kálvária-erdő; 2007-ben az M0-s felüljáróinak balesetveszélyességére (járda- és biciklisáv hiánya) hívták fel a figyelmet, polgármesterként pedig elérte, hogy a felüljárókon megépülhessenek a gyalogos, kerékpáros közlekedést biztosító sávok, először a fővárosi agglomerációban.
       2010 óta Csömör polgármestere. 2010-ben és 2014-ben a Csömöri Civil Egyesület jelöltjeként hatalmas fölénnyel nyerte meg a polgármesteri választást, 2019-ben az előnyt még fokozni is tudta. Mindhárom választáson civil egyesületi képviselőtársai szintén bejutottak a képviselő-testületbe. Csömör a civil politizálás egyik országosan elismert településévé vált, sokan hivatkoznak rá térségünkben is.
       Polgármestersége óta a civil önkormányzat létrehozta a „civil modellt”, ezzel biztosítva, hogy a fejlesztési program minden elemének kidolgozását szakértői, lakossági egyeztetés előzze meg, a településen élő szakemberek bevonásával, sőt, a legnagyobb beruházásokat és legnagyobb horderejű településfejlesztési kérdéseket teljes körű, szakmailag korrekt, valódi lakossági közvélemény-kutatásokkal alapozza meg. Az egyes településrészeken élő lakosok számára külön egyeztetéseket, fórumokat szerveznek, amelynek eredményeként is önálló fejlesztési célokat, kisebb alközpontokat kaptak Csömör különböző településrészei (pl. Laky-park, Majorszegiliget, Béke tér).
       2010 óta a civil önkormányzat nagy hangsúlyt fektet Csömör természeti értékeinek megőrzésére, az oktatás-nevelés támogatására, a sport- és rekreáció fejlesztésére, stabil szociális háló működtetésére, a hagyományok őrzésére, a helytörténeti értékek megóvására, a kulturális élet sokszínűvé tételére.

       Mátyás Sándor a 2024-ben létrejött, eddig semmilyen tevékenységet nem végző Köz(ös)ségünkért Egyesület polgármesterjelöltje, művészettörténész, idegenvezető. Egy közéleti próbálkozása volt eddig: 2006-ban képviselőjelöltként igen messze volt a bejutástól (27. lett).
       A Gloria Victis Alapítvány elnöke, társaival hozták létre a Gloria Victis Emlékhelyet. A helyi közéletben az emlékműnél rendezett megemlékezések egyik meghatározó szervezőjeként ismerik, az alapítvány-emlékhely működtetése is a nevéhez fűződik. A Sinka István hagyaték egyik lelkes gondozója. Mindezeken túl kifejezetten csömöri vonatkozású közösségi tevékenysége nem ismert.
       Több helyi személyt megkeresett, hogy induljon vele a választáson képviselőjelöltként, a hírek szerint sokan azonban nem vállalták, arra hivatkozva, hogy ugyan tisztelik, de alkalmatlannak tartják a polgármesteri feladatok ellátására. A jelöltállítás határideje előtt – áprilisban – a szervezet jelölti listája még jócskán hiányos volt, így végül több ismeretlen, a helyi közélettől teljesen távol eső jelölttel (például: Deli István, Szemler István, Farkas Mihály, Illés Gyula) indult a választáson.
       Sokat utazik, nem véletlen, hogy a választási kampányban is többször külföldön tartózkodott (Albániából üzengetett haza lelkesen híveinek). Az idén június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján, a maguk által szervezett megemlékezésen sem volt jelen, gondolatait egyesületi társa olvasta fel. Feltűnő, hogy még a választási kampány idejében sem látogatott ki sok helyi kulturális és sporteseményre, nem vett részt tavaszi környezetvédelmi akciókban sem.
       Választási célú egyesületük, így a polgármesterjelölt programjáról is igen keveset lehet tudni, miután nem közöltek konkrét választási programot, csupán néhány, óriási költségvetési vállalással járó ígéretet tettek a választások előtti utolsó napokban. Szervezete választási fórumán a Gloria Victis tevékenységére helyezve a hangsúlyt  hosszú ideig irodalmi idézeteket mondott, majd modellként emlegette – és emlegetik képviselő-jelölt társai is -  a magyarországi közjogi keretek között értelmezhetetlen és ezért megvalósíthatatlan svájci-liechtensteini faludemokráciát. Ugyanakkor konkrét települési ügyekről nem beszélt, illetve a lakossági kérdésekre sem adott választ, ezekre gyakran azt felelte, hogy majd szakértői csapatokkal vizsgálják meg a kérdést. Nehezményezte a település magánházainak építészeti eklektikusságát, így a településkép fejlesztése kapcsán a népi és modern építészet ötvözéséről, majd a hagyományőrzésről beszélt röviden.
       Fábri István polgármester (Csömöri Civil Egyesület) programja, melyet minden lakoshoz eljuttattak, illetve az egyesület honlapján is szerepel (https://csomorihirek.hu/egyesuleti-program ) részletes, költségvetési összegekkel számszerűsített fejlesztési terveket tartalmaz. Az egyesület választási fórumán ugyanakkor a település egészét meghatározó, nagyobb léptékű fejlesztések (alapinfrastruktúra, energetikai fejlesztések, közintézmények fejlesztése) bemutatására helyezte a hangsúlyt, míg képviselőjelölt társai a saját körzetükre, az egyes településrészekre lebontott konkrét programjaikat adták elő. (Ez utóbbiak itt érhetők el: https://csomorihirek.hu/egyesuleti-jeloltek )
       Mátyás Sándor polgármester-jelölt (Közösségünkért Egyesület) választási fórumán konkrét program sem a település egészére (gazdaság, működtetés, településfejlesztés), sem pedig az egyes körzetekre vonatkozóan nem hangzott el, mint ahogy a választási kiadványaik alapján sem látják a választók jövőbeni víziójukat a települést illetően. Programuk itt olvasható: https://kozossegunkert.hu/programunk/
Esélyek: Ismertség, eddigi közéleti tevékenység és önkormányzati munka, illetve megvalósítható, tényszerű és sok szempontból megalapozott választási program alapján egyértelműen Fábri István tűnik esélyesnek a győzelemre. Esélyeit erősíti, hogy képviselőjelölti csapata összehasonlíthatatlanul ismertebb és aktívabb személyekből áll, mint a Mátyás Sándor vezette szervezet.

(A Csömöri Civil Egyesület jelöltjeinek bemutatkozásai és a velük készült interjúk itt tekinthetők meg: https://csomorihirek.hu/egyesuleti-jeloltek )
 

Hozzászólok

CAPTCHA
Ez a kérdés vizsgálja, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.