Református templomépítési tervek

2017-re 400 millió Ft-ért építene templomot a református gyülekezet. Mivel az egyház helyi vezetői szerint településünkön nincs említésre méltó látnivaló, ezért ez lenne Csömör egyetlen turisztikai érdekessége.
 
A Csömöri-Nagytarcsai Református Missziói Egyházközség novemberben eljuttatta templomépítési tervét a helyi önkormányzathoz. Az elképzelés szerint a templom mellett lelkészlakás, lelkészi hivatal és gyülekezeti ház is épülne. Az energiatakarékosnak tervezett építmény mennyezetén a Kárpát-medence festett kazettás református templomaiban található kazetták egy-egy másolata lenne látható. Mindez az önkormányzat által korábban ingyen átadott, Emlékmű közben található ingatlanon valósulna meg, a temető közelében. Az előzetes költségbecslés szerint mai áron 387 millióba kerülne az építkezés, amihez hozzájönne még az előkészítés, a tervezés, a berendezés és a felszerelés költsége.
            A tervek elsőre igen grandiózusnak tűnnek, különösen az előzmények ismeretében. Alig tíz évvel ezelőtt még csak egy gyülekezeti ház építése volt a terv, az egyház az önkormányzattól erre a célra kért ingatlant, kezdetben a Corvina téren, majd a jelenlegi területen, a temető mellett. A 2010-es önkormányzati választás előtt már a Laky-villára kívánták volna cserélni a korábban ingyen kapott ingatlant, ami elől az új önkormányzati vezetők többsége nem is zárkózott el. Ez azonban nem ment volna egyszerűen. Egyrészt az épület önkormányzati bérlakásként működik hosszú évtizedek óta, benne két külön élő, idős, hetvenes és nyolcvanas éveiben járó hölggyel. Az egyház kezdetben ragaszkodott a kiköltöztetésükhöz, de az általa felajánlott idősek otthonába nem akart egyikük sem elköltözni. Az önkormányzat azonban az egyik lakó elköltöztetését egy üresen álló, lerobbant önkormányzati ingatlan több millió forintos felújításával meg is oldotta, a másik idős lakó viszont semmiképpen sem akart elköltözni abból a lakásból, ahol évtizedek óta él.
     Közben az állami és önkormányzati vagyon védelméről szóló törvények változása tovább szigorította a közvagyon átadásának lehetőségét magán- vagy akár egyházi célra. A hivatalos értékbecslések 20 millió forintos értékkülönbözetet állapítottak meg a több mint 4 000 m2-es lakótelken álló Laky-villa és a 2 400 m2-es, gazdasági-ipari besorolású, üres református telek között – az előbbi javára. Ez újabb akadályként tornyosult az ingatlancsere előtt, hiszen ezt az összeget sokallta az egyház. Egy idő után aztán úgy tűnt, hogy felsőbb egyházi segítség érkezik. A Laky-villa környékének lakói részéről is érkeztek azonban negatív hangok: az itt élők közül többen azzal érveltek, hogy egy szűk kis utcába, sűrű beépítésű lakókörnyezetbe nem lenne szerencsés templomot építeni. Fábri István polgármester elmondta, hogy a püspöki vezetés sem tartotta szerencsésnek az ingatlant templom céljára, csak gyülekezeti háznak. Ez egyezett az önkormányzat álláspontjával, így végül nem támogatta a képviselő-testület a templom itt történő felépítését és az ingatlancserét, még az értékkülönbözet esetleges kifizetése esetén sem.
     Az önkormányzat ezért újabb ingatlant ajánlott fel az egyháznak az éppen formálódó Laky parkban, illetve annak közelében, de ez nem nyerte el az egyházi vezetők tetszését. Maradt végül az Emlékmű közben található ingatlan, amelynek rendbehozatalára, illetve az építkezés előkészítő munkálataira további 4 millió Ft-os támogatást kapott az egyház az önkormányzattól. Ezenkívül korábban olyan határozat is született, hogy a Gödöllőn lakó Esztergály Előd lelkész számára ingyenesen önkormányzati bérlakást biztosítana a település, amire azonban egyelőre nem reagált az egyházvezetés.
     Az egyre aktívabb és népesebb reformátusok évek óta a település nagy hagyományú és legtöbb lelket számláló protestáns közösségének, az evangélikus gyülekezetnek a templomában és gyülekezeti házában tartják istentiszteleteiket, illetve egyéb egyházi alkalmaikat. Emellett működtetnek egy ideiglenes lelkészi hivatalt is a HÉV-állomásnál található egyik régi gazdasági épületben, amelyet a református gyülekezetben gondnoki (világi vezető) pozíciót betöltő Deák Ferenc (pontosabban az általa irányított Kánaán Ingatlaniroda) szerzett meg, vitatott körülmények között. Az ingatlan tulajdonjoga miatt ugyanis már egy évtizede pereskedést kezdett a Bátovszki György vezette önkormányzat a korábbi bérlővel. Végül a civil önkormányzat több éves egyeztetés után, idén egyezett meg Deák Ferenccel, akinek a több mint 100 millió Ft-osra becsült, faluközpontban található ingatlanért 46,5 millió Ft-ot fizet a falu. A területen várhatóan 2015-ben elkezdődnek az új egészségügyi központ építési munkálatai, így az ideiglenes lelkészi hivatalnak is el kell majd költöznie.
     A csömöri református vezetők minden támogatás ellenére igen megorroltak az önkormányzatra, mivel nem tudták megszerezni a település egyetlen védett épületét, a Laky villát. Az őszi választási kampány során a helyi civil vezetés ellenzékének számító, 2010-hez hasonlóan 2014-ben ismét nagy vereséget szenvedő fideszes csapat mellett kampányoltak, többször felhasználva erre egyházi rendezvényeiket is.
     Az összköltséget tekintve várhatóan a 400 millió Ft-ot is meghaladó beruházás forrásáról egyelőre nem esik szó. Szabó István püspök a Fábri István polgármesterrel és dr. Katona Péter jegyzővel történt korábbi egyeztetésekor mindenesetre úgy nyilatkozott, hogy kisebb méretű gyülekezeti otthon építését igen, templom építését viszont anyagilag nem támogatja az országos egyházi vezetés.
     A templomépítési terveket ismertető anyag a helyi református gyülekezet honlapján is olvasható.

Hozzászólok

CAPTCHA
Ez a kérdés vizsgálja, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.