A reformáció ünnepe Csömörön

Október 31-én van a Reformáció ünnepe. Csömörön a nagy hagyományú evangélikus gyülekezet pénteki istentiszteleten ünnepelt.
 
Az egyháztörténeti hagyomány szerint 1517. október 31-én Luther Márton ágoston-rendi szerzetes ezen a napon szögezte ki a wittenbergi vártemplom ajtajára 95 tételét, amivel elindította a keresztény egyház megújítását és aminek eredményeképpen protestáns egyházak jöttek létre.
Ezen a napon országszerte megemlékezésekre és ünnepi egyházi alkalmakra kerül sor. Csömörön pénteken délelőtt Johann Gyula helyi evangélikus lelkész igehirdetését hallhatták a hívek. A reformáció ünnepén a Magyar Himnusz mellett a gyülekezet tagjai az Erős vár a mi Istenünk című, evangélikus éneket is állva éneklik, amely az evangélikusok himnusza.
Több éves helyi hagyomány, hogy a templommal nem rendelkező helyi reformátusok az evangélikusokkal közösen esti istentiszteletet tartanak, és így volt ez most is.
Érdekes csömöri vonatkozása az idei reformációi ünnepnek, hogy ezekben a napokban jelent meg az országos evangélikus honlapon az az interjú, amelyben dr. Fábri György, a csömöri gyülekezet tagja, országos kerületi felügyelő beszél a hittanoktatás helyzetéről.
Már nem a reformáció ünnepéhez kötődik az a fontos gyülekezeti esemény, amelynek keretében, november 1-jén, halottak napján felszentelik a nemrég elhunyt nyugalmazott csömöri lelkész, Solymár Péter sírkövét a temetőben. A szertartás során Baranyay Csaba kőszegi lelkész hirdet igét.
A csömöri evangélikus gyülekezet honlapja: http://csomor.lutheran.hu/
 
 

Hozzászólok