Erősödő nemzetiségek – VÁLASZTÁS 2014., II. rész

Idén minden korábbinál többen vettek részt a szlovák és a német nemzetiségi önkormányzati választásokon.
 
A települési önkormányzati kampányhoz képest valójában jóval korábban kezdődött az agitálás a két helyi nemzetiség körében. Igaz, kezdetben elsősorban a választáson való részvétel lehetőségére buzdították a polgárokat. Ennek oka, hogy az alapvetően kulturális és hagyományőrző, identitáserősítő tevékenységet végző önkormányzatok képviselő-testületeinek létszámát minden településen annak alapján határozták meg, hogy a választás kitűzésének napjáig hányan regisztráltatták magukat az adott nemzetiséghez tartozónak (emellett a polgármesteri és a települési képviselői szavazáson is részt vehetett az, aki nemzetiséghez tartozónak jelölte meg magát).
            Csömörön e téren nagyon jól teljesített mind a szlovák, mind a német nemzetiségi önkormányzat, hiszen a négy évvel ezelőttihez képest jelentősen növekedett a regisztrálók száma, vagyis azoké, akik a szlovák, illetve a német közösséghez tartozóknak vallották magukat és ezáltal jogosultakká váltak a választáson való részvételre.
 

Szlovák nemzetiségi önkormányzati választás

Nagy utat tett meg Csömörön a szlovák nemzetiség a rendszerváltás utáni közel két és fél évtizedben. Annak ellenére ugyanis, hogy a faluban mindig is élő volt a szlovák-tót néphagyomány és a hétköznap népviseletben járó, gyakran az utcán is tótul beszélő nénik a település egyik „védjegyévé” váltak, sokáig nem volt olyan szervező erő, amely a „hivatalosság” szintjére emelte volna ezt a hagyományt és nemzetiségi kötődést, vagyis kezdeményezte volna a nemzetiségi önkormányzat megalakítását. Végül 2006-ban egy tősgyökeres csömöri családból származó fiatal hölgy, Szabó Erzsébet vállalkozott erre – sikerrel.
A szervezőmunka eredményeként nyolc éve már szép számban, mintegy százan regisztráltak és vallották magukat a szlovák nemzetiséghez tartozónak. Abban, hogy ez a szám nem volt nagyobb, a kárpát-medencei kettős identitás ambivalenciája mellett – a szervezők elmondása szerint – az idős emberekben máig ható negatív történelmi tapasztalatok is szerepet játszottak (kitelepítés, lakosságcsere stb.). Kitartó és sikeres hagyományőrző munkával, egyre inkább kifejezetten a helyi csömöri tót identitásra hangsúlyt helyezve sikerült elérni, hogy 2010-ben már másfélszer ennyien, 2014-ben pedig már országos viszonylatban is kiemelkedően nagy számban, háromszázötvenen vallották magukat a helyi szlovák hagyományhoz kötődőnek. A több mint kétszáz szlovák nemzetiségi önkormányzati választást tartó település közül Csömör rendelkezik a 6. (!) legtöbb regisztrált lakossal. Csak Tótkomlós, Szarvas, Békéscsaba, Pilisszentkereszt és Kiskőrös előzi meg ezen a listán.
            Ami szintén igen szép eredmény, hogy idén a nagyszámú regisztráció mellett sikerült megőrizni, sőt, még egy kicsit növelni is a szavazáson részt vettek arányát (60,5%).

 

Választás éve Regisztráltak száma (fő) Szavazáson részt vettek száma (fő) Részvételi arány (%)
2006 99 82 82,8%
2010 168 98 58,3%
2014 349 211 60,5%
 
 Mivel a választás kitűzésének napján, július végén már meghaladta a 100 főt a regisztráltak száma, ezért a négy évvel ezelőttihez hasonlóan 4 fős önkormányzati testületet alakíthattak a szlovákok. A Csömöri Tót Hagyományaink Házában sok éve hagyományőrző munkát végző közösség négy tagja indult a választáson, ugyan külön egyéni programmal, de egyúttal az összefogást is hangsúlyozva. Meglepetésként hatott viszont, hogy az aláírásgyűjtés utolsó napjaiban Bátovszki György korábbi polgármester is bejelentkezett ötödikként a választáson való újraindulásra. Ez azért volt váratlan fejlemény, mivel – a nyilvános jegyzőkönyvek szerint – az utóbbi ciklusban alig-alig vett részt a nemzetiségi önkormányzat ülésein.
            2010-hez hasonlóan idén is a 8 éve elnöki pozíciót betöltő Szabó Erzsébet kapta a legtöbb szavazatot, 190-et, ami a szavazatok 90%-át jelenti. Második helyen a hagyományőrző fiatalok egyik meghatározó személyisége, az elnök asszony fia, Magyar Dávid végzett, aki az előző ciklusban is tagja volt az önkormányzatnak. Új tagként jutott a testületbe két aktív hagyományőrző tag, Horváthné Szántó Mária és Horváth Ferenc Attiláné, hasonló számú szavazattal. Bátovszki György feltűnően kevés, száz alatti szavazattal csak ötödik lett, így nyolc év után elvesztette mandátumát.
Az alakuló ülésen, október 20-án a nemzetiségi önkormányzat elnökének a legtöbb szavazatot kapott Szabó Erzsébetet, elnökhelyettesének a második legtöbb szavazatot kapott Magyar Dávidot választották meg a képviselők.

 

Helyezés Képviselőjelölt Jelölő Szervezet Szavazatok száma
 1.  Szabó Erzsébet Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója-Szövetsége, Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet 190
2.  Magyar Dávid Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója-Szövetsége, Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet 168
 3.  Horváthné Szántó Mária Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója-Szövetsége, Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet 156
 4.  Horváth Ferenc Attiláné Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója-Szövetsége, Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet 150
 5.  Bátovszki György Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója-Szövetsége, Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet 85
 

 
Német nemzetiségi önkormányzati választás
 

A csömöri sváb hagyomány, identitás felélesztése iránti igény 2010-re érett meg annyira, hogy önálló német nemzetiségi önkormányzat alakuljon a településen. Első „nekifutásra” félszáz, idén viszont már több mint száz fő regisztráltatta magát, mint a helyi németséghez, sváb hagyományhoz való kötődést felvállaló személy. Ebben nyilván szerepet játszott az általános iskolában a múlt évben elindult német nemzetiségi oktatás népszerűsége is. Ennél is nagyobb jelentősége van azonban annak az aktív hagyományőrző munkának, aminek eredményeként több esemény vált a csömöri közösségi programnaptár immár kihagyhatatlan elemévé (pl. sváb majális, ádventi gyertyagyújtás). Kiemelkedő esemény volt a nemrég felavatott emléktábla a Csömörről munkatáborba elhurcolt családok emlékére, ami a helyi svábság identitásának megerősítésében játszott fontos szerepet.
            Itt is komoly eredménynek mondható, hogy a regisztrációszám jelentős számú emelkedése mellett sikerült megtartani a magas részvételi arányt a választáson (82,6%). Igaz, a német közösség számosságban valószínűleg most ért arra a lélektani határra, amihez képest a jövőben esetleg bekövetkező jelentősebb regisztrációszám-növekedés már könnyen vezethet a választási részvételi arány csökkenéséhez, mint történt ez 2010-ben a szlovákoknál.

 

Választás éve Regisztráltak száma (fő) Szavazáson részt vettek száma (fő) Részvételi arány (%)
2010 52 44 84,6%
2014 115 95 82,6%
 
            Az új választási törvény negatívan érintette a helyi német nemzetiségi önkormányzatot, hiszen ahhoz, hogy a 2010–2014. közötti időszakhoz hasonlóan 4 fős képviselő-testületet alakíthassanak, a választás kiírásának napján a regisztráltaknak el kellett volna érni a 100-at. Ez akkor még nem történt meg, így hiába lett végül 115, azaz dupla annyi regisztrált idén, mint 2010-ben, csak 3 fős önkormányzat alakulhatott.
            A német identitást felvállalók számának jelentős növekedésével együtt megnőtt az induló jelöltek száma: míg négy éve 5 fő indult a 4 képviselői helyre, addig most 6 fő a 3 helyre. Az első két helyen megfordult a sorrend, bár most is igen kicsi volt a különbség a két jelölt között: a nemzetiségi elnöki posztot betöltő Dunavölgyi Illés Sándorné 2010-ben 3 szavazattal maradt le Mervald Noémitől, most ugyanennyi volt a különbség, viszont már az ő javára. A harmadik képviselő új szereplő, hiszen négy éve nem indult: Szikora Judit. Viszonylag biztosan előzte meg a mandátumot nem szerzett Bretz Ágnest, a négy évig képviselő Kondorné Balogi Juditot és Dunavölgyi Illés Sándorné fiát, Dunavölgyi István Sándort. Az is látszik ugyanakkor, hogy a választók a szlovákokhoz képest igen megosztottak voltak, hiszen a legtöbb szavazatot kapott jelöltre is csak 57,9% adta le a voksát.
            Az október 20-án megtartott alakuló ülésen a képviselők ismét Dunavölgyi Illés Sándornét választották meg elnöknek, Mervald Noémit pedig elnökhelyettesnek.

 

Helyezés Képviselőjelölt Jelölő Szervezet Szavazatok száma
 1.  Dunavölgyi Illés Sándorné Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület 55
2. Mervald Noémi Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület 52
 3.  Szikora Judit Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület 44
 4.  Bretz Ágnes Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület 32
 5.  Dunavölgyi István Sándor Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület 27
6. Kondorné Balogi Judit Éva Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület 25

 

 
 

 

 

Hozzászólok