Ítélet a zeneiskolai beruházás ügyében

Jogerőssé vált: a kivitelező és az önkormányzat együttes mulasztása és szabálytalanságai eredményezték, hogy 2011-ben életveszélyessé vált a zeneiskola tetőszerkezete.
 
2011-ben nagy riadalmat keltett a szülők és a falu lakossága körében, hogy a Krammer Teréz Zeneiskola Szabadság úti épületén megcsúszott a teljes tetőszerkezet. Az országos médiumokba is bekerülő hír hónapokig foglalkoztatta a helyi közvéleményt. Az épületen ugyan még nem voltak látványosak a problémák, de a hivatalos szakvélemény szerint egyértelműnek tűnt, hogy a tető életveszélyes és teljes felújításra szorul. Az önkormányzat nem is mérlegelt, bezáratta az épületet. Egy évig így kényszerből az általános iskola, a művelődési ház, a sportcsarnok és a katolikus egyház épületeiben folyt a zeneiskola oktatás. Sőt, mivel a zeneiskola épületébe járnak az általános iskola első osztályosai is, ezért őket is költöztetni kellett.
            Az önkormányzat új terveket készíttetett a korábban hibás konstrukció alapján megépített tetőszerkezetre. Emellett figyelembe vette a zeneiskola vezetésének igényeit, illetve az épület egyéb részeinek állapotát is, és a tetőszerkezet még jó minőségű, újszerű anyagait felhasználó újjáépítés mellett több más felújítási munkát is elvégeztetett.
            A közvélemény egy része felelősségre-vonást követelt és világossá vált az is, hogy ugyan a civil önkormányzat akármennyire is próbálta magát távol tartani attól az országos gyakorlattól, amely folyamatosan kriminalizálni akarja a szemben álló politikai felek tevékenységét, itt nem tehetett mást, mint hogy pert indított. Ezt a komoly anyagi káron kívül Fábri István polgármester és Eigler Tamás pénzügyi bizottsági elnök azzal is indokolta, hogy gyermekintézményről lévén szó még inkább elfogadhatatlan, hogy rendkívül hanyag módon jártak el a hivatalban: úgy építtették meg az új tetőt, hogy nem készült építési terv, nem volt hivatalos műszaki vezető és nem jelöltek ki műszaki ellenőrt.
            A kártérítési per már 2011-ben elindult, de elsőfokú ítélet csak most, 2015 áprilisában született. A hibázó vállalkozó végül nem fellebbezett, így a bírósági ítélet jogerőre emelkedett. Az ADI & GE Bt. egyébként már a per indulásakor jogutód nélkül megszűnt, így az alperes a beltag, Toderascu Gelu csömöri lakos lett. A korábbi önkormányzati, illetve hivatali vezetők felelősségét is vizsgálni kellett egy bizottság felállításával, de hamar kiderült, hogy az öt évvel korábbi mulasztásokat jogi értelemben már nem lehet felróni elévülés miatt. Egyébként ennek a kivitelezőnek a keze nyomát egy másik önkormányzati épület is „viselte” ezekben az években: a Szociális Alapszolgáltatási Központ udvarán álló, nyitott közösségi térként funkcionáló faszerkezetű épület egy nagyobb vihar „eredményeként” menthetetlenül összecsuklott…
            Az anyagai kártérítés megítélésének viszont volt realitása. A bíróság végül több mint 7 millió Ft-os kárt állapított meg, amely nagy részének, 4,7 millió Ft és annak kamatainak a megfizetésére kötelezte a vállalkozót. A fennmaradó több mint 2 millió Ft-os összegről lényegében azt mondja az ítélet, hogy az az önkormányzat 2006. évi mulasztásainak és szabálytalanságainak következménye, így ezt a kárt a jogutód önkormányzatnak kell viselnie.
            Érdekesség, hogy a 2011-ben végrehajtott ügyvédcsere óta (az új ügyvéd dr. Nyitrai Judit) az önkormányzat minden eddigi perét, akár ő indította, akár ő ellene indították, megnyerte.

Hozzászólok