Veszélyeztetik a csömöri iskolásokat?

Csúnya botrányba hagyta belesodorni az iskolavezetés és egy politikai célokat követő csoport a csömöri általános iskolát. A Civil Szóban jelent meg augusztusban, hogy az azóta már fideszesnek nevezett polgármesterjelölt cégének még csak épülő, faluszéli raktárcsarnokába hordják egy éve testnevelés órára a csömöri gyerekeket… A legutóbbi, szeptemberi szülői megbeszélésen többen kijelentették: nem engedik a gyereküket építési területre, és kérik az ügy kivizsgálását. A tankerület vizsgálatot indított az ügyben.
 
(Cikkünk nyitóképén a csömöri iskolásokat viszik ki a Major úti gazdasági épületek előtt a Bánhidi-park építési területére 2019 tavaszán.)

Szeptember 11-én a Csömöri Mátyás Király Általános Iskola szülői munkaközösségének (az egyes osztályokat képviselő szülők testülete) gyűlésén több szülő határozottan rákérdezett arra, hogy miért akarják kivinni az ötödikes és a másodikos gyerekeket októbertől a Bánhidi parknak hívott, faluszéli területen (Major bekötő út) épülő raktárcsarnokba judo órákra, amikor az iskolával egybeépített sportcsarnokban és a mellette lévő szabadtéri sportpályákon minden lehetőség adott a testnevelési órák megtartására. Az igazgatótól számon kérték azt is, hogy miért veszélyezteti a gyerekeket az iskola, hiszen az ingatlan gazdasági övezetben található, sportlétesítmény eleve nem helyezhető el ott, de ami még nagyobb probléma, hogy az jelenleg építési terület, aminek nincs használatbavételi engedélye. Bátovszky János igazgató a tankerületre hárította a felelősséget, de próbált mindenkit megnyugtatni, hogy nincs semmi probléma a helyszínnel. Ezt a választ több szülő nem fogadta el, és határozottan kérte a használatbavételi engedély bemutatását, jelezve azt is, hogy ha ez nem lesz meg, akkor nem engedik a gyereküket kivinni az építési területre. A szülők álláspontja szerint az igazgató a felelős azért, hol zajlik az oktatás, és nem a tankerület.
                       
A szülői vezető érdekképviselet helyett pártfeladatot teljesít?
 
Mivel az igazgató nem tudta bemutatni a használatbavételi engedélyt (az engedélyt egyébként már előző héten, az ötödikes szülők közös értekezletén is kérték tőle), néhányan írásban fordultak az ügyben a Dunakeszi Tankerület vezetőjéhez. Érdekesség, hogy a szülői munkaközösség vezetője, Varga-Süveges Andrea nem volt hajlandó továbbítani szülőtársai kérését a tankerület felé. Az ő elhárító magatartását többen egyértelműen annak tudták be, hogy ő maga is képviselőjelöltként indult el a faluszéli csarnok tulajdonosa, BánhidiBalázs polgármesterjelölt csoportjának tagjaként. (Ezzel egyébként értelmet nyertek az elmúlt időszakban tapasztalt egyéb furcsaságok is, például hogy az azóta mindenki megelégedésére megvalósult iskolai fejlesztéseket a szülői munkaközösség vezetőként miért próbálta akadályozni. Itt ugyanis a fent nevezett (maga mögött többször is jelentős köztartozásokat hagyó) vállalkozó cégének, a Com-Ron Zrt-nek a telephelyéről van szó.
 
Már egy éve hordják a gyerekeket az építési területre
 
A megbízott tankerületi igazgatótól hamar, szeptember 16-án meg is jött a szülői beadványok válaszlevele, amiben azt írták, hogy vizsgálatot indítanak az ügyben, és biztosítanak mindenkit, hogy az iskola a vizsgálat lezárultáig nem szervez judo oktatást a tanítási órák keretében.. Úgy tudjuk, ezzel párhuzamosan a szülők a gödöllői építéshatósághoz, mint engedélyező hatósághoz is levelet írtak, amelyben a raktárcsarnok használatbavételi engedélyéről kérdezik az illetékeseket.
            Az önkormányzat jegyzője már korábban, szintén szülői jelzések után, 2019. március végén levélben fordult a Dunakeszi Tankerülethez, ám a polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint a mai napig nem kaptak hivatalos választ. Dr. Katona Péter jegyző nem csak tájékoztatást kért az ingatlan használatának szabályosságát illetően, hanem levelében elég határozottan arra utalt, hogy ha nincs használatba vételi engedélye a cég telephelyének, akkor a kötelezően odavezényelt testnevelés órákkal az iskola a kiskorú gyerekek szándékos veszélyeztetésének a gyanújába kerül. A jegyzői levél itt olvasható.
       Fontos adalék az ügyhöz, hogy Bátovszky János igazgató már 2018 év elején, levélben is kérte a CSTE sportegyesületet, hogy kivihessék a gyerekeket a raktárcsarnokba. A CSTE nevű, nemrég alakult egyesület elnöke Bánhidi Balázs, a helyi Fidesz alelnöke és egyben polgármesterjelöltje, elnökhelyettese pedig Baczkó Norbert, a helyi Fidesz elnöke, aki viszont a két korábbi sikertelen próbálkozás után már nem indul az idei választáson (helyette most testvére, Baczkó Márk szerepel a képviselőjelölti csapatban). Az igazgató kérését egy másik, szintén januári levél szerint Eich László tankerületi igazgató elviekben támogatta, de azzal a feltétellel, hogy az ingatlan, ahol a judo oktatás folyna, minden jogszabályi feltételnek feleljen meg. Ennek fényében furcsának tűnik, hogy Bátovszky János a tankerületre hárítja a felelősséget, pláne, hogy nyílt titok: Bátovszky már rég elvesztette a tankerületi vezetés bizalmát, és csak azért töltheti ki az idei évét az iskola élén, mert a fenntartó az ő hirtelen menesztésével nem akar botrányt az önkormányzati választások előtt (a szeptember eleji igazgatói évnyitó beszédében nem véletlenül foglalkozott kínosan sokat a kérdéssel az intézményvezető).
            Információink szerint a múlt héten, látva a nagy felháborodást a szülők és a közvélemény körében, a cég képviselői beadták a járási hatóságokhoz a használatba-vételi engedély kérelmet. Ha a hivatalos ügyintézés határidejét sikerül is látványosan felgyorsítania a pártfunkcionáriusoknak és kapnak valamilyen típusú használatba-vételi engedélyt, egyvalamin már nem tudnak változtatni: egy tanéven át építési területre hordták ki kötelező jelleggel a gyerekeket.
            A közösségi média hosszasan élcelődött, a szülői közösség viszont inkább felháborodott azon, hogy kisstílű füllentéssel próbálták nyugtatgatni a szülőket: a pártpolitikai vezetésű CSTE egyesület Csömör nagyközség helyett a Hajdú-Bihar megyei Hortobágy község Helyi Építési Szabályzatát mutatta be (a település nevét tudatosan lehagyva a bemutatott dokumentumról), valamint a használatbavételi engedély helyett a teljesen irreleváns munkavédelmi engedélyt tették fel az internetre.
 
A pártpolitika eszközei lettek a csömöri iskolások
 
Jelenleg itt tart az ügy, aminek azonban egyértelműek a helyi politikai vonatkozásai, és ez a szülői véleményekben is megfogalmazódott. Volt, aki felhívta a figyelmet arra, hogy nem csak hogy veszélyeztetik a gyerekeket az építési területre való kihordással, hanem az egész akció direkt politikai célzatú, hiszen a Bánhidi parknak nevezett ingatlanban a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltjének, Bánhidi Balázsnak a cége székel, a telek pedig a felesége, Bánhidi Balázsné nevén van. (A 2018-ban még budapesti lakos Bánhidi korábbi cégeinél megmaradt, százmillió forint feletti köztartozásokról az Index.hu és a nepszavaonline.hu is részletesen beszámolt.
       Pikáns eleme volt a 2018-2019-es tanévnek, amikor a judo-oktatás átmeneti szüneteltetésének időszakában az iskola a gyerekek üzenő füzetébe (!) íratta be, hogy tanórán kívül is örömmel látják a diákokat edzéseken a Bánhidi-parkban - megfelelő összegért cserébe…
A területet ráadásul a párt hivatalos honlapján augusztusban aláírásgyűjtő helyként jelölték meg. Kb. két hete az építési terület tábla helyén (nem tudni, hogy az miért kerülhetett le a kerítésről a használatbavételi engedély megszerzése nélkül) már a fideszes polgármesterjelölt és a párt képviselőjelöltjeinek óriásplakátja díszeleg, érdekes díszletet adva ezzel a csömöri iskolások testnevelés óráinak…
       Aláírásgyűjtés pedig nem csak a mostani önkormányzati választási kampány alatt folyt a területen, hanem már tavasszal is, a szintén érdekesen zajló, hagyományos iskolai papírgyűjtéshez kapcsolódva. Az iskolától távoli telephelyre, az onnan egy kilométerre fekvő „Bánhid-park”-ba tudatosan kiszervezett papírgyűjtés elvesztette korábbi, környezetvédelmi szemléletet formáló jellegét: az akció kommunikációja semmi másról nem szólt már, mint az akkor még csak helyi Fidesz-alelnök adományairól, „nagylelkűségéről”, illetve a szülők lakcímeinek átlátszó ürüggyel (egy szagcsillapító folyadékért cserébe) történő begyűjtéséről. 2014-ben is volt ilyen címlista-gyűjtő akciója a Baczkó-féle csapatnak, amiről a Csömöri Hírek számolt be
 
Boross Jenő és a WC-papír
 
Nem csak a sajátos üzleti előéletű polgármesterjelölt, hanem a csoportjával együtt, de hivatalosan függetlenként induló Boross Jenő is lelkesen adakozott a kampányidőszakhoz közeledve az iskolának. Ezt évtizedek óta sok szülő teszi, de senkinek sem jutott az eszébe az, ami a kistarcsai Nosztalgia vendéglő tulajdonosának, a 2013-ban képviselői megbízatásáról egy sikertelen lobbizási kísérlet után lemondott, volt képviselőnek: minden adakozásáról külön fényképet tett közzé az iskolaigazgatóval. Egy mikrohullámú sütő, majd porcelántányérok mellett a WC-papírok felajánlásáról is lelkesen posztolgatott, igencsak megnevettetve a Facebook közösségét. Igaz, ezzel sem tudott olyan magasságokba elérni, mint Bánhidi Balázs Csömörön építkező cége, amely külön emléktáblát is kapott az iskola falán az igazgató úrtól.
       Mindezek különösen annak fényében kapnak érdekes megvilágítást, hogy ugyan az iskola szeptember elejére látványosan megújult, hiszen teljesen felújították és kibővítették az ebédlőt, továbbá a nagy iskolaudvart, és a bitumenes pálya is új rekortános-gumi burkolatot kapott, ám minderről a mai napig nem olvasható egy kis híradás sem az iskolai honlapon vagy facebook oldalon…Úgy tűnik, hogy ha az önkormányzat által végzett  több mint 70 millió forint értékű iskolai fejlesztéseket nem is sikerült megakadályoznia az iskolai vezetéssel összefogó Bánhidi-Baczkó-csoportnak, az arról szóló bármilyen híradást az intézményi kommunikációban sikeresen bojkottálták. A legfrissebb hír ezzel szemben most is a Bánhidi-parkba jövő hétre szervezett papírgyűjtés
       Összefoglalva: egy tanév után sincs használatbavételi engedélye annak a faluszéli raktárcsarnoknak, ahova a csömöri iskolásokat hordták egy tanéven keresztül kötelező testnevelés órára. Miután a szülők szeptemberben már több fórumon is tiltakoztak az ellen, hogy az iskolavezetés által tervezett időponttól, október elejétől ismét építési területre vigyék gyermekeiket, a cég tulajdonosa megkérte a használatbavételi engedélyt, de még nem kapta meg. A tankerület vizsgálatot indított és leállíttatta a gyerekek építési területre való szállítását. A telek és az épülő raktárcsarnok a helyi FIDESZ alelnökének, szeptembertől már polgármesterjelöltjének, illetve feleségének tulajdonában van. Az épülő telephelyre számos egyéb politikai motivációjú akciót is szerveztek már (pl. iskolai papírgyűjtések), amiben az iskolaigazgató és a szülői munkaközösség vezetője szintén aktívan közreműködött.
       A csömöri iskolaügy további fejleményeiről rövidesen beszámolunk.
(Cikkünk nyitóképén a csömöri iskolásokat viszik ki a Major úti gazdasági épületek előtt a Bánhidi-park építési területére 2019 tavaszán.)
 
 

Hozzászólások

Sajnos a kép a Konrád daru területe előtt készült.

Tisztelt Hanák Mónika! Igen, valóban a Konrád daru előtt készült ez a kép, ami jól mutatja, milyen útvonalon viszik ki a gyerekeket a Major út felől, gyalog a Bánhidi park gazdasági övezetbe. Tőle kb. ötven méterre található a cikkben szereplő építési terület, ahol szintén készültek képek, amint az "Építési terület-belépni tilos!" tábla mellett bemennek az iskolások az ingatlanra, de az a kép már nem lett volna aktuális, hiszen most ott óriás fideszes politikai-választási hirdetések vannak kb. két hete. A Szerkesztőség

Semmi veszély nincs a Bánhidi sport csarnok körül, szerintem a szülőket jól átverték , a Bánhidi Parkban levő sport csarnok nagyon jó, én magam is jártam ott, és fogok is, nagyon jól megtervezett épület, erős vasszerkezet, ( amerikai stilts, tornádó földrengés biztos) padlója is nagyon jó .

Tisztelt Ferenczy Gábor! Az Ön véleményét tiszteletben tartva, vagyis hogy mit gondol az épület minőségéről, azt azért le kell szögeznünk, hogy a rendelkezésre álló dokumentumok, az építési engedély, a tulajdonos korábbi nyilatkozata és önmagában az épület látványa alapján egyértelmű: ez egy raktárcsarnok, arra szól az építési engedély, arra kértek használatbavételi engedélyt. Az épület funkciója, felszereltsége, jellege (mosdók-WC-k száma, menekülési útvonal, az épületben maximálisan tartózkodó személyek száma, a természetes megvilágítottság stb.) vasszerelvények és egyéb ipari eszközök tárolására teszi alkalmassá az épületet, ennek mozgatására lett felszerelve egy daru az épületben. Két raktár épületre kértek egyébként építési engedélyt, amiből egy készült el (hogy milyen százalékban, azt nem tudjuk). Sportcsarnok pedig ebben a gazdasági övezetben eleve nem helyezhető el, erre a gödöllői építéshatóság nem adhat engedélyt. A Szerkesztőség

Hozzászólok

CAPTCHA
Ez a kérdés vizsgálja, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.