Aláírásgyűjtést kezdeményez a Csömöri Civil Egyesület

A tervezett új egészségügyi központ megépítésért és a közlekedésbiztonsági fejlesztések fokozásáért támogatói aláírásgyűjtést kezdeményez a Csömöri Civil Egyesület.
 
Az Egyesület tagjai üdvözlik, hogy hosszú évtizedek után végre érdemi lépések történtek a helyi egészségügyi infrastruktúra jelentős javításának irányába. A civil önkormányzat megvalósítási tervet készíttetett, folyamatban van az épület tervezése, és jelentős összeget szavaztak meg a beruházás helyszínéül szolgáló leendő ingatlan megszerzésére. Az is biztató, hogy már kimondatott: akár teljesen önerőből is megépülhet az új központ, mindenfajta egyéb extra plusz bevétel vagy pályázati támogatás nélkül (utóbbira a régióban egyébként sincs túl sok esély). Fontosnak tartják az Egyesület tagjai, hogy az eddigi civil pénzügyi politikához hasonlóan ez a beruházás is hitel felvétele nélkül valósuljon meg.
            A teljes lakosságra kiterjedő múlt évi közvélemény-kutatás is azt mutatja, hogy a polgárok leginkább az egészségügyi intézményeink infrastruktúrájával elégedetlenek. A civil önkormányzat szakmai egyeztető fórumon kérte ki a csömöri egészségügy minden dolgozójának véleményét, javaslatait a helyi egészségügy megújítására. Az egészségügyi dolgozók véleménye az, hogy a színvonalas betegellátás a jelenlegi elavult épületekben nehezen fenntartható. Minden független szakember és a helyi orvosok álláspontja szerint is a település mérete mind szakmai, mind gazdaságossági szempontból az egyközpontú intézmény létrehozását indokolja. Az új épületben a jelenlegi alapellátások (családorvosi, gyermekorvosi, védőnői és fogászati ellátás) színvonalas feltételeinek megteremtése is biztosítva lenne. Emellett új családorvosi és védőnői körzet, valamint – a jelenleg csak távoli kórházakban elérhető-- néhány fontos szakorvosi ellátás, továbbá ügyelet is javíthatná az egészségügyi szolgáltatást a településen.
            Az Egyesület nem csak a civil önkormányzat egy éve megfogalmazott és előkészített terveinek megalkuvás nélküli megvalósítása miatt tartja szükségesnek a támogató aláírásgyűjtést, hanem azért is, mert annak ellenére, hogy az ez irányú lépéseket mind a széles közvélemény, mind a helyi egészségügyi dolgozók egyöntetű lelkesedéssel fogadták, mégis veszélybe kerülhet a beruházás megvalósítása. Az utóbbi időben ugyanis olyan csoportosulás tűnt fel a helyi közéletben, amelynek több önkormányzati képviselőjelöltje nyilvános fórumon határozottan az egészségügyi központ ellen foglalt állást, sőt, egyetlen jelenlegi önkormányzati képviselője a testületben többször is ellene szavazott a beruházás elindításának. Az Egyesület tagjainak az a véleménye, hogy a csömöri polgárok megérdemlik végre a színvonalas és bővülő egészségügyi alapellátást.
           

(A képen a Rákóczi utcai rendelőben uralkodó állapotok 2013-ban...)

A másik kiemelt cél, amelynek eléréséért a csömöri polgárok támogatását kéri az Egyesület, a két éve elkezdett és komoly eredményeket felmutató közlekedésbiztonsági fejlesztések további folytatása. A legforgalmasabb utak felújítása ugyanis nem csak a településképet javította érezhetően, hanem sokkal biztonságosabbá tette a közlekedést Csömörön. A gyalogátkelőhelyek számának jelentős növelése, a főutak szegéllyel és látványos felfestésekkel való ellátása, a lassítást és a forgalom biztonságos haladását segítő középszigetek elhelyezése, a sebességmérő-figyelmeztető berendezések felállítása, az iskola és óvoda előtti lassító és figyelemfelkeltő térköves útkiemelések („fekvőrendőrök”) megépítése mind-mind a közlekedésbiztonságot szolgáló, sokáig szinte teljesen ismeretlen jellegű fejlesztések voltak Csömörön.
           A számos parkoló építése a közösségi intézményekkel, üzletekkel és vállalkozásokkal sűrűn ellátott főutakon, a fedett buszmegállók telepítése pihenőpadokkal, a főutak gyalogjárdáinak felújítása és új járdaszakaszok építése, a kerékpárút-hálózat megtervezése és elkezdett megvalósítása a biztonságos közlekedés mellett a polgárok komfortérzetét is jelentősen javította. Az Egyesület álláspontja szerint azonban nem szabad itt megállni, a főutak egyes szakaszain további gyalogátkelőhelyek és parkolók megvalósítása, a mini körforgalom kiszélesítése szükséges, valamint egyes forgalmas mellékutcákban is meg kell vizsgálni a hasonló, forgalomlassító beavatkozások lehetőségét. Annak ellenére is folytatni kell az ez irányú fejlesztéseket, hogy néhány felelőtlen, a gyermekeink, az itt élő polgárok biztonságát figyelmen kívül hagyó, rosszindulatú és hangulatkeltő ember megpróbálja megkérdőjelezni ezeket a fejlesztéseket.
            Az aláírásgyűjtés már elkezdődött mind a két témában, az eredményekről a szervezők folyamatosan tájékoztatják a közvéleményt.

Hozzászólások

Kezdeményezés helyes és kívánatos, mert így legalább az úgynevezett új csoportosulás is tisztában lesz a falu véleményével. Én ugyanis örömmel veszem a civil egyesület fejlesztési törekvéseit. Tisztelettel,Havas

Havas Úr. Biztos Ön abban ,hogy az új csoportosulás valahol is kijelentett olyat, hogy nem kell eü központ? Milyen badarság, ki ne szeretne új eü központot? Viszont a nemmel szavazó képviselőt nevesíteni kellene úgy lenne korrekt, de akkor lehet, hogy kiderülne semmi köze sincs az új csoportosuláshoz. Sokkal jobb így sejtetni dolgokat.

Én úgy emlékszem, tavasz táján megjelent egy nyílt levél Vécsey László és Baczkó Norbert (nevesítés!) tollából, egyáltalán nem finoman kritizálva az "ún. civil" (kedvenc szóhasználat ellenzéki oldalról) önkormányzatot. A levél egy szemétlerakó, majd az érte kapott pénzből egészségügyi központ létesítése elleni támadás volt! Érdekes módon, a levél nem korbácsolta fel a kedélyeket, nem keltett indulatokat, bár nyilvánvaló célja ez volt. Azt gyanítottam akkor, hogy megindult az önkormányzati választások kampánya, amint hogy azt is csak gyanítottam, hogy "felsőbb utasításra" maradt abba! Örülnék, ha rajtam kívül más is emlékezne erre, hogy a "dolgok ne csak sejtetve" legyenek!

Én viszont úgy gondolom ha olyan döntés születik ami hosszú távon befolyásolja a falu életét arról illene megkérdezni a lakosságot. Ha színfalak mögött hoznak döntést az emberek kihagyásával,valakinek fel kell vállalni a tények közlését . A levél a szemétbánya ellen emel szót és nem az egészségügyi központ ellen.Kérjük a civil önkormányzatot ,hogy a " dolgok ne csak sejtetve " legyenek ,öntsenek tiszta vizet a pohárba.

Reméljük, hogy a kisebb utcákban is lassítják majd a forgalmat, mert néhány száguldozó képes tönkretenni egy egész utca nyugalmát és biztonságát.

Tisztelt Szerkesztő! Köszönöm szíves észrevételeit, melyeket „A bizalom kötelez” címmel megjelent cikkükhöz írt hozzászólásomra válaszul tett. Megértem és valahol egyet is értek Önnel – azt is tudom, hogy amiről szót váltottunk, az sajnos nem egyedi csömöri, hanem országos, sőt, globális jelenség -, de itt sem bírom megállni, hogy ne mondjam el: kínszenvedés az ide beérkező kommentek egyikét-másikát elolvasni. Nemcsak egy tanultabb embernek, de az általános iskola első osztályát legalább közepes szinten elvégzett nebulónak is „feláll a hátán a szőr” attól a nyelvi hanyagságtól és helyesírási igénytelenségtől, amellyel néhányan hozzászólnak egy-egy témához. Nem érdekelnek - legalábbis egy bizonyos szint alatt - a helyi politikai csatározások és még a látszatát is szeretném elkerülni annak, hogy bármelyik, a megfelelő oktatásban akár hanyagsága, akár társadalmi státusza miatt nem részesült csömöri embertársamtól elvitassam a szabad véleménynyilvánítás jogát (és egy irodalmár is lehet olykor fáradt, túlterhelt, vagy esetleg csak „félrenyúl” a számítógép klaviatúráján). De ha egy mód – és megfelelő stáb - van rá, legalább a legdurvább hibákat javítsák már ki az ide beérkező hozzászólásokban. Egyfelől azért, mert ennek a gyönyörű és egyedülálló édes magyar anyanyelvnek a kellő tisztelete és megőrzése mindannyiunk közös felelőssége, másfelől azért, mert nem kizárt, hogy a fiatalabb korosztályhoz tartozók közül is sokan olvassák ezt a honlapot (is) és semmilyen tekintetben nem lenne szerencsés, ha számukra ez lenne az „etalon”. Köszönöm, hogy elolvassa véleményemet.

Köszönjük az észrevételt, megpróbáljuk.

Hol és mikor lehet aláírni?

(szerkesztve) Én egyetértek a fejlesztésekkel, csak egyet hiányolok hogy egy szó sem esik a Csömört Kistarcsával összekötő földútról. Ha fölmerül egyesek csak legyintenek, nem kell vele foglalkozni, mert csak növelné a Kistarcsai út forgalmát .Könyörgök, ezt az utat őseink több száz évvel ezelőtt jelölték ki, mert szükségesnek tartották az összeköttetést a két falu között .Most egyeseket zavar, hogy mások is mernek közlekedni a házuk előtt. Több mint ötven éve lakok Csömörön .A Kistarcsai úton kb harminc ház van, ebből kb húsznak új tulajdonosa van. Általában ezek háborognak az út karbantartása miatt. Amikor ide költöztek, látták, hogy átmenő forgalom van. Valakinek felelősséget kell vállalni a kulturált és biztonságos közlekedésért, ez nem magánút, ezt a községnek kell közlekedésre alkalmas állapotban tartani.

Tisztelt Meiszterics Úr ! Száz évvel ez előtt valóban két falut kötött össze az út . Ma viszont egy várost és egy nagyközséget. A probléma abból adódik hogy az utat egérútnak használják a kistarcsai kerepesi gödöllői autósok , mivel az Auchanig áll a sor. Először ezzel kellene valamit tenni. Másodszor a megjelenő plusz autóáradat végigszáguld az Erzsébet - Szabadság-Petőfi-Major utakon, szóval nemcsak a Kistarcsai utca lakóit érinti . Harmadszor a kultúrált és biztonságos közlekedés adott, lehet, hogy 5 perccel tovább tart az út. Negyedszer olyan megoldással kell előállni, ami kb. 500 ember életminőségét nem rontja. Üdvözlettel

Tisztelt Meiszterics Úr Önnek részben igaza van. A Kistarcsai álláspontot, véleményt is meg kellene kérdezni. Néhány évvel ez előtt, határozottan elzárkóztak a két település közötti út fejlesztésétől. Hasonlóan mint nálunk, nem tudja fogadni (nem is akarja) a Kistarcsai utca hálózat a megnövekvő forgalmat. "ezt az utat őseink több száz évvel ezelőtt jelölték ki" Tudomásom szerint az útnak egy jelentős része magánterületen halad. Ezt a tulajdonos mondta. Az eredeti nem ott van, ahol most.

Mindig szóba kerül a nagy forgalom, de mindig csak tüneti kezelést lehet hallani. Minden olyan kezdeményezés ami a közlekedés ésszerűsítését eredményezi támogatok. A 3-as számú bekötőúttal minden adott, hogy a településen belül végre ténylegesen forgalmat lassítsanak és csökkentsenek. Ehhez azonban végre rá kellene ébredni, hogy a közlekedésben nincsenek autósok meg tömegközlekedők meg bicajosok. Nem értem, hogy mikor Lázár úr pont a Hév és Metró összekötésétől vette el a pénzt miért nem emelte fel senki a szavát. Szerintem az hozhatna igazán nagy autóforgalom csökkenést. Hányan választanák vajon inkább a kényelmes és összekötött Metrót? Vagy pl. miért nem megy az új bekötőúton a buszjárat tovább a Pólus felé, hogy ne csak az "autósoknak" legyen jó.

Nem egészen értem ezt az aláírás gyűjtést. Az új egészségügyi központ felépítése, mindenféle kampánytól függetlenül szükséges , mivel a mostani rendelők nem tudják teljesíteni a törvény által előírt normákat, tehát ha úgy vesszük ez kötelező feladata a mindenkori önkormányzatnak. Nem hiszem hogy lenne ember Csömörön aki tiltakozna ez ellen. Nem kéne ebből kampány témát csinálni.

Hozzászólok

CAPTCHA
Ez a kérdés vizsgálja, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.