Vissza kell adni az iskolák önállóságát!

Csömör Nagyközség Önkormányzatának állásfoglalása a pedagógussztrájkról, a szülői és a diák demonstrációk követeléseiről.

Csömör Nagyközség Önkormányzata szolidáris a pedagógusok sztrájkköveteléseivel, támogatja az ennek kapcsán megfogalmazott szülői és diák követeléseket is. A széles társadalmi rétegek részvételével zajló demonstrációk világosan rámutatnak a hazai közoktatási intézményrendszer alapvető problémáira:
1. A két lépcsőben, 2013-ban és 2016-ban lezajlott iskolaállamosítás eredményeként Európában és a magyar oktatástörténetben is példátlanul központosított közoktatási intézményrendszer jött lére. Ennek a rendszernek szükségszerűen rendkívül alacsony a hatékonyága mind szervezeti, mind oktatásszakmai szempontból.
2. A már létrejötte óta is többször átszervezett intézményrendszer az egyes iskolák után még azoknak a regionális tankerületi központoknak a hatásköreit is jelentősen csorbította, amelyek maguk is rendkívüli bürokratikus eszközökkel igazgatnak negyven-ötven-hatvan iskolát.
3. Az általános és középiskolák elvesztették szervezeti, szakmai és pedagógiai önállóságukat.
4. Az intézményrendszer működésképtelensége egyúttal a pedagógiai munkára, az oktatás minőségére is rendkívül negatív hatással van, a túlterhelt pedagógusokkal együtt a diákok és a szülők számára is nyilvánvalóvá vált a mai állapotok tarthatatlansága.
Fentiekre tekintettel a következő lépéseket kell megtenni az intézményrendszer működésének alapvető javítása érdekében:

1. Vissza kell adni az iskolák önállóságát!
A tankerületi központokhoz szervezett tiltakozó demonstrációk már önmagukban a helyszínükkel is megmutatták a rendszer óriási ellentmondását: világossá vált ugyanis mindenki számára, hogy a teljes pedagógusi-szülői-és diáktársadalom előtt évekig ismeretlen tankerületi „igazgatók” rendelkeznek csak intézményvezetői hatáskörökkel.

2. Az iskola igazgatójának, mint minden valódi intézmény vezetőjének, vissza kell adni a pedagógusok és iskolai dolgozók fölötti munkáltatói jogokat! Bármely intézmény csak érdemi irányítási jogosítványokkal rendelkező vezető mellett képes hatékonyan és számon kérhetően működni.
3. Minden iskolának ismét önálló költségvetési szervként kell működnie! Mind az intézményi működés hatékonyságának, mind átláthatóságának alapvető követelménye az önálló költségvetés biztosítása, mint ahogyan ez jelenleg is érvényesül, az egyházi, az alapítványi és a magániskolák esetében. A jelenlegei energiaválságban is csak az önálló intézményeknél várható el, hogy valóban takarékosan és racionálisan üzemeltessék épületeiket.
4. Az alaptanterv következetes érvényesítése mellett megfelelő önállóságot kell biztosítani az egyes oktatási intézmények számára a sajátos szakmai-pedagógiai profil kialakítása érdekében.
5. A diákok szüleinek ismét beleszólást kell biztosítani az iskolák működésébe!
Az iskola a gyermekekről szól, az ő érdekeiket elsősorban a szülők, illetve a diákönkormányzatok képviselik. Vissza kell állítani azokat az intézményi kereteket – pl. iskolaszék, intézményi tanács —, amely az igazgató, a pedagógusok, a szülők, a diákönkormányzat és a fenntartó érdemi együttműködését biztosítják.

6. Az állami intézmények esetében a fenntartói és működtetői jogokat vissza kell adni a települési önkormányzatoknak! A helyi társadalmi kontroll alatt működő önkormányzatok, mint az iskolai ingatlanok eredeti és egyben jelenlegi tulajdonosai, több évtizedes fenntartói és működtetési tapasztalatukra építve a legjobban tudják érvényesíteni az iskolákkal kapcsolatos helyi közösségi elvárásokat és egyúttal hatékonyan be tudják csatornázni a széles körű támogatási rendszereket.
7. A valódi önállóságukat visszanyert iskolák esetében az államnak két alapvető feladata van:
a.) A pedagógiai és intézményi önállóságát is biztosító nemzeti alaptanterv keretei között következetes szakmai-felügyeleti kontrollrendszer kell működtetnie.
b.) Megfelelő mértékű és kiszámítható költségvetési többlettámogatást kell biztosítania a rászoruló települési önkormányzatok iskoláinak fenntartására, működtetésére.

8. Csömör Nagyközség Önkormányzata bírósági beadványának eredményeként a Fővárosi Törvényszék 2018-ban határozottan kimondta az iskolák államosításának alaptörvény-ellenességét. A magyar országgyűlésnek haladéktalanul határoznia kell az erre vonatkozó törvény eltörléséről, az iskolák önállóságának biztosításáról és az önkormányzatok iskolafenntartói és -működtetői jogainak visszaadásáról.

2022. október 21.
Fábri István polgármester
Csömör Nagyközség Önkormányzata

 

Hozzászólok

CAPTCHA
Ez a kérdés vizsgálja, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.