Csömör 300 éve…

… újra betelepült, miután véget ért a török uralom az országban. Az önkormányzat több különleges programot is tervez az évfordulóra.
 

A török időkben elpusztított és kihalt település újratelepítésének kezdetét a fellelhető források 1714-re teszik, de az biztos, hogy 1715-ből áll rendelkezésre hivatalos összeírás a falu lakosságáról. Ez után néhány évvel kezdődött meg a szlovák, illetve a német lakosság letelepítése is. Döntően az így kialakult, újra lakottá vált, többnemzetiségű hagyományokra épülő településből táplálkozik a csömöri lokálpatrióták helyi közösségi-lakóhelyi identitása.
            Csömört azonban a különböző források a középkorban is lakott helyként tüntetik fel, amelynek életében meghatározó volt a Zay-, a Vattay és a Grassalkovich család, akik a község földbirtokosaiként értelemszerűen rányomták a bélyegüket a helyi társadalmi életre, a gazdasági állapotokra. Az akkori Chemer nevű falu első okleveles említése 1135-ből származik, amivel az egész pesti agglomeráció igazolhatóan egyik legrégebbi írásos emlékkel rendelkező települése. A 880 évvel ezelőtt született adományozó oklevél fontos dokumentum, így ez az évszám az önkormányzat által szervezett megemlékezéseknek szintén meghatározó elemét képezi majd.
            Sőt, ez a vidék sokkal régebben is lakott volt. A helytörténeti munkák többek között szarmata, kelta és avar leletekről számolnak be a korai középkor, az ókor idejéből, az időszámításunk előtti évezredekből. „Csömör története” címmel 2000-ben Horváth Lajos szerkesztésében jelent meg az eddigi legrészletesebb települési helytörténeti munka, önkormányzati megrendelésre.
            Emlékszem, hogy milyen lelkesedéssel jelentettük meg több mint két évtizeddel ezelőtt az egyesületi újságunkban, a Csapraforgó 1991. évi számaiban a Csömör történetével foglalkozó, több részből álló írást, Winkler Ágnes kutatásait – beszél a rendszerváltás utáni időket jellemző szellemi pezsgésről Fábri István polgármester. Ez volt az első ilyen jellegű írás a falu múltjáról. Valami hasonlót érzek most is, amikor erre a rendkívüli évfordulóra készülünk. Bízom benne, hogy a most elkezdett ismeretterjesztő tevékenység eredményeként minél több csömöri polgár, fiatal és idős, szerez majd az eddigieknél is részletesebb és tanulságos ismereteket településünkről és erősödhet a faluhoz való kötődése.
 

Hozzászólok