Telt ház a civilek választási fórumán

 A legnagyobb helyi jelölő szervezetként megtartotta választási, jelöltbemutató fórumát a Csömöri Civil Egyesület. Igen nagy érdeklődés, jó hangulat, optimista szimpatizánsok és száz százalékban helyi témák a civilek nagy gyűlésén…
 
A művelődési ház nagytermének berendezése is az együttgondolkodást, a civil fórum-jelleget sugallta a Csömöri Civil Egyesület október 1-jén, kedden este megtartott választási rendezvényén: a közönség a kilenc civil egyesületi jelölttel szemben, mellett, félkörben foglalt helyet. A hangulat is más volt, mint a pártrendezvényeken, hiszen itt egyrészt a termet zsúfolásig megtöltő érdeklődők mind helyi, csömöri polgárok voltak, másrészt a több mint két órás program alatt az első szótól az utolsóig települési ügyekről, tervekről, önkormányzati munkáról volt szó.
            Fábri István polgármester, az Egyesület újrainduló polgármesterjelöltje köszöntötte a választópolgárokat, és röviden bemutatta a 2006-ban alakult szervezetet, amelynek jelöltjei 2010 óta vezetik az önkormányzatot. Ezt követően Tormay-Lesták Mária alpolgármester, aki szintén újraindul a civil csapatban, elkezdte a képviselőjelöltek bemutatását.

            Eigler Tamás okleveles villamosmérnök, jelenlegi pénzügyi bizottsági elnök, a civil önkormányzat gazdálkodásának alapelveit ismertette. Ennek lényege, hogy a 2012-re stabilizált költségvetés a racionális működés eredményeképpen hosszú ideje minden évben plusszal fordul. Hitelt nem kíván továbbra sem felvenni a vezetés, a jelentős helyi adóbevételekre és a rendszeresen elnyert komoly európai uniós és állami pályázati forrásokra alapozza legnagyobb beruházásokat. Eigler Tamás az elkövetkező évek nagy kihívásának nevezte az informatika magas szintű települési alkalmazását, a széles sávú internet nagy arányú lakossági elérését.
            Onhausz Erzsébet tájtervező mérnök, önkormányzati tervtanácstag, a nagyközség parkosítási programjának folytatását jelölte meg fő céljai között. A település zöldterületi fejlesztéseit az előző önkormányzati vezetések alatt elkezdő mérnök szükségesnek tartja az erdőterületek megőrzését és növelését, az értékes csömöri táj védelmét, mint pl. a Kálvária, a patakforrás-völgy, a pataksétány, a Szedervölgyi erdő, az ősláp. Nagy lehetőségként tekint az önkormányzat által biztosított gyakorlati tankertre, amelynek segítségével a jövőben a csömöri gyerekek megismerhetik és elsajátíthatják a háztáji, kiskerti gazdálkodást.
            Pásztor Sándor könyvelőiroda vezető, jelenlegi közbiztonsági bizottsági elnök kiemelte, hogy az elmúlt évek sok munkájának eredményeképpen sikerült Csömört a térség legbiztonságosabb településévé tenni. Ebben a rendőrség, a polgárőrség és az önkormányzat példaértékű együttműködésének van meghatározó szerepe. A jövőben újabb térfigyelő kamerák elhelyezését szeretné elérni a forgalmasabb helyeken, hiszen a szakértők szerint az elmúlt években a felszerelt eszközök nem csak a bűnesetek, rongálások felderítésében, hanem a megelőzésben, az ilyen esetek számának csökkentésében is sokat segítettek.
            Rajnai Henrik villamos üzemmérnök, pénzügyi bizottsági külső tag a civil önkormányzat jó értelemben vett rigorózus pénzügyi politikájáról beszélt, amelynek a vállalkozók versenyeztetése és a havi pénzügyi és adó monitoring szerves is fontos részét képezi. Ezenkívül személyes ügyének tekinti a falu védelmét az illegális hulladéklerakásoktól és az ez ellen való határozott fellépést komoly büntetések alkalmazása által is.
            Sipos Tamás kereskedelmi-pénzügyi minőségellenőr, a közbiztonsági bizottság külső tagja elsősorban a közösségi közlekedés fejlesztésére helyezne hangsúlyt. A buszközlekedés érdemi megújítására, javítására szerinte most nyílik igazán lehetőség, mert a Volán társaság lett a térségi szolgáltatás felelőse. A közlekedésbiztonsági intézkedések közül a HÉV-átjáró forgalmi átépítését is szorgalmazta.
Szántóné Hermányos Mária a település közösségi és kulturális életének rendkívüli sokszínűségét emelte ki, amelynek fenntartását és erősítését kulcsfontosságúnak tartja. Az évszázados úrnapi virágszőnyeg vagy Csömör többnemzetiségű hagyománya mellett a legújabb kulturális-művészeti kezdeményezések is mind fontos elemei a helyi kulturális életnek. Mindehhez az infrastrukturális hátteret is biztosítani kell, aminek alapja lehet a művelődési ház már elkészült fejlesztési és bővítési terve.
            Tihanyi Ferenc karosszéria-lakatos mester, településfejlesztési és környezetvédelmi bizottsági elnök hangsúlyozta, hogy folytatni kell újabb erdőterületek megszerzését, a természeti értékek megóvását. A komposztálási program bevált, a lakosok ez irányú ösztönzése kiemelt feladat lesz a jövőben is. A bizottsága által elkészített településképi arculati kézikönyv jó iránymutatás lehet a jövőben a település épített környezetének javítására, védelmére.
            Tormay-Lesták Mária okleveles vegyész, alpolgármester a bölcsődei támogatási programot emelte ki, amelyet a jövőben fenn kíván tartani az önkormányzat szülők gyermeknevelésének segítésére. Emellett az új, önkormányzati bölcsőde építése lesz a közeljövő legfontosabb feladata. Az iskolát és a zeneiskolát továbbra is a legkülönbözőbb területen segíteni fogják, jóllehet az állam már elvette azokat a falutól. Az óvodai nevelés terén a meglévő önkormányzati intézmény mellett alternatívát is kívánnak nyújtani a szülőknek, ezt szolgálja a Kacsóh P. utcai óvoda egyházi fenntartásba adása. Végül pedig leszögezte, hogy a tárgyi feltételek biztosításánál is fontosabbak a pozitív nevelési elvek, a gyermekközpontú iskola és óvoda kialakítása, ezért is támogatja az önkormányzat a „Boldog iskola” programot.
            Ezt követően néhány lakossági kérdés következett, majd Fábri István polgármester következett. Az újrainduló településvezető azzal kezdte mondandóját, hogy nagyon büszke a civil csapatra, mert a képviselőjelöltek mindegyike önkormányzati munkatapasztalattal rendelkezik, a települési közösség régóta aktív és megbecsült tagja, akik összeszokott csapatként hitelesen tudják majd vezetni a nagyközséget, ha megkapják a támogatást a választópolgároktól.

            Fábri István négy pontban foglalta össze a civil programcsomag lényegét. Első helyre a csömöri gyermekek oktatásának-nevelésének támogatását helyezte, amit az infrastruktúra magas szintű biztosítása mellett országos szinten is egyedülálló ösztöndíjprogramokkal valósít meg már régóta a csömöri önkormányzat. Ezt korszakokon átívelő alapvetésnek tekinti Csömörön, utalva a két, korábban húsz-húsz évig dolgozó és a fórum hallgatósága között helyet foglaló dr. Paulovics Mihály és Bátovszki György által irányított településvezető munkájára is. A csömöri civil önkormányzat ráadásul a mai napig egyedüliként küzd az államosított iskolái visszavételéért a bíróságon és az alkotmánybíróságon, az ombudsmani hivatalnál.
            Második fontos célnak a természeti környezet védelmét, a zöldterület és erdőterületek növelését jelölte meg a polgármester. A településfejlesztésben, a nagy gazdasági övezetek lakott területtől távol történő kijelölésében a környezetvédelmi és településvédelmi szempontok érvényesítése jelenik meg és kell hogy megjelenjen a jövőben is. A településkép folyamatos javítása harmadik meghatározó elemként talán a leginkább érezhető volt mindenki számára az utóbbi években: a parkosítások, az útfejlesztések, a közterületek minőségi fejlesztése továbbra is meghatározó lesz az önkormányzati beruházások során.
            Végül negyedik fontos elemként az erős közösségi életet jelölte meg. Szerinte ez Csömör legfontosabb értéke, nem véletlen, hogy kiemelkedően sok civil közösség működik a településen, a közösségi események száma is megsokszorozódott az utóbbi évtizedben, az önkormányzat pedig a jövőben továbbra is kiemelten támogatni fogja az ilyen irányú polgári kezdeményezéseket, illetve újabb színvonalas közösségi terekkel kívánja segíteni ezek megvalósulását, működését.
            Fábri István programismertetője végén a jelentősebb megvalósult és tervezett beruházásokról beszélt. Az óvodabővítés, az iskolai fejlesztések, a szabadtéri sportközpont vagy a nemsokára induló bölcsődeépítés kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy széleskörű lakossági és szakértői egyeztetésekre, sőt, többezres lakossági közvélemény-kutatásokra is alapozva határozzák meg a fejlesztési sorrendeket. Két dolgot külön kiemelt még: az egyik, hogy preferálják a barnamezős beruházásokat, amikor lerobbant, a településképet csúfító ingatlanokon hajtanak végre olyan fejlesztéseket, amelyek eredményeképpen az új intézményi funkción túl szép, a település képét is egyértelműen javító létesítmény épül; a másik, hogy eddig mind a nyolc nagyberuházáshoz egyenként is száz százmilliós nagyságrendű pályázati támogatást sikerült megnyernie a településnek, ami a rendkívül hatékony forrásbevonás bizonyítéka.
            Programismertetője végén a szavazáson való részvételre buzdított a polgármester. A fórum utolsó részében néhányan aktuális témákban tettek fel kérdéseket a civil vezetőknek (HÉV-aluljáró ügye, lomtalanítás, idősgondozás). Az este nem csak nagy tapssal, hanem hosszú csoportos beszélgetésekkel ért véget a művelődési házban…

 

Hozzászólok

CAPTCHA
Ez a kérdés vizsgálja, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.